רישום לגן ילדים (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

כל ילד המתגורר בישראל זכאי להירשם ולהתקבל לגן ילדים ציבורי
אסור להתנות את הרישום לגן בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בגן
על הרשות המקומית להקצות מקום וזמן (לפחות 6 ימים) לצורך תהליך הרישום
לפרטים על ההרשמה לשנה"ל תשע"ה, ראו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/4


חוק לימוד חובה קובע כי לכל ילד בגיל 3 עד 5 יש זכות להירשם ולהתקבל לגן ילדים ציבורי.

 • לכל הורה שמורה הזכות לבחור את זרם החינוך שאליו יצטרף ילדו, ולבחור אם לרשום את ילדו לגן ציבורי ממלכתי, ציבורי דתי או גן ילדים פרטי.
 • חובת ההרשמה לגני הילדים היא מגיל 5 ובמקומות מסויימים (כפי שיפורט בהמשך) כבר מגיל 3 או 4.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

רישום לגן הילדים

 • רשות החינוך המקומית תפרסם מועדי רישום לגני הילדים הציבוריים (יוקצו לפחות 6 ימים לצורך הרישום) ואת המקומות שתתקיים בהם הרשמה.
 • בעת הרישום לגן הילדים, על ההורה להחליט איזה סוג חינוך ילדו יקבל (דתי או חילוני).
 • בעת הרישום לגן הילדים, וכדי לייעל את תהליך הרישום, מומלץ להצטייד במסמכים הבאים:
  • תעודת זהות של אחד ההורים שהילד רשום בה.
  • ספח ארנונה עם שם ההורה (הורה המתגורר בשכירות וחשבון הארנונה אינו על שמו צריך להביא העתק מהסכם השכירות).
  • מכתב מהמוסד לביטוח לאומי עם כתובת המגורים העדכנית.
 • במהלך תקופת ההרשמה, ניתן לבצע רישום לגני ילדים (בחינוך הרשמי בלבד) באמצעות פורטל החינוך לרשויות המקומיות. הרישום המקוון אפשרי בכל רשות לתושביה בלבד.

תלמידים שאינם נושאים תעודת זהות ישראלית

 • חוק לימוד חובה, חל על כל ילד הגר בישראל, בלא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.
 • תלמידים בעלי תעודה מזהה כלשהי (שאינה ישראלית), כולל אישור משרד העבודה לתלמידים בהליך אימוץ, נדרשים להביא בעת הרישום:
  • תעודה מזהה כלשהי:
   • דרכון.
   • תעודת זהות כתומה.
   • אישור משרד הרווחה לתלמידים בהליך אימוץ.
   • תעודת לידה עם מספר מזהה.
   • תעודת לידה ללא מספר מזהה אליה מצורפת תעודת זהות של אחד ההורים שמספר תעודת הזהות שלו או שמו מופיע על גבי תעודת הלידה.
  • צילום של התעודה המזהה המכיל את שמו המלא של התלמיד, מספר התעודה ותאריך הלידה שלו.

תלמידים חסרי תעודה מזהה

 • תלמיד שאין ברשותו כל תעודה מזהה זכאי לשיבוץ בגן רק אם התגורר בארץ מעל שלושה חודשים.
 • המוסד החינוכי ימלא את פרטי התלמיד בטפסים הנדרשים.

שיבוץ לגן הילדים

 • רשות החינוך המקומית תודיע להורים על שיבוץ הילד לגן הילדים עד לתחילת חופשת הקיץ.
 • רשות החינוך המקומית תשבץ את הילד לגן ילדים המשתייך לזרם החינוך שנבחר על-ידי הוריו.
 • גן הילדים שאליו ישובץ הילד ייקבע לפי אזורי הרישום של הרשות המקומית.
 • תינתן עדיפות לשיבוץ הילד לגן הילדים הקרוב למקום מגוריו.
 • הורים שאינם מרוצים מהגן אליו שובצו ילדיהם, רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית. להרחבה ראו העברה לגן ילדים אחר.

חשוב לדעת

 • אפליה בעת הרישום ו/או הקבלה לגן מטעמים עדתיים, רקע חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית, גזע, דת או לאום - אסורה.
 • מיון והבחנה בין הנרשמים יהיה מותר במקרים בהם הוא מתחייב בשל אופיו המיוחד של הגן.
 • הרישום לגני הילדים הציבוריים הוא בחינם. אסור לגבות מההורים דמי קדימה בעת הרישום לגן.
דוגמה:
העירייה אינה יכולה להתנות את הרישום לגן הציבורי בתשלום עבור מפעל הזנה, סל תרבות או כל דבר אחר, במעמד הרישום.
 • הרשות המקומית אינה יכולה להתנות את רישום הילד לגן בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בגן.
דוגמה:
העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום הילד לגן הילדים.
 • האחראים על גן הילדים (מנהל/ת, גנן/ת) מחוייבים לכבד את החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ הילד לגן, ואינם יכולים להחליט שלא לקבל את הילד לגן.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים