שאירים

מתוך כל-זכות


פורטל שאירים מרכז את הזכויות, ההטבות והשירותים הניתנים לקרוביהם של מי שהלכו לעולמם.

קצבת שאירים, המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, נועדה להבטיח אמצעי קיום לאלמן/ה ויתומים של תושב/ת ישראל שנפטר/ה (מלבד במקרי פטירה עקב מלחמה או פשע).

את התביעה לקצבת שאירים יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה.

פורטל זה עוסק בקצבת השאירים, ההטבות הנלוות אליה וכן בזכויות שאירים נוספות שאינן תלויות בקבלת הקצבה.
ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים