שימוש באמצעי כפיה באשפוז פסיכיאטרי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שימוש באמצעי כפיה לגבי חולה מאושפז ייעשה רק במידה הדרושה לצורך הטיפול הרפואי בו או כדי למנוע סכנה לעצמו או לזולתו
הוראה בדבר שימוש באמצעי כפייה תינתן בכתב בידי רופא לזמן מוגבל
תוקפה של הוראת קשירה לא תעלה על 4 שעות

שימוש באמצעי כפייה לגבי חולה המאושפז, על-פי חוק טיפול בחולי נפש, ייעשה רק במידה הדרושה לצורך הטיפול הרפואי בו או כדי למנוע סכנה לעצמו או לזולתו.

 • אמצעי כפייה משמעותם בחוק טיפול בחולי נפש, בידוד וקשירה.
 • הוראה בדבר שימוש באמצעי כפייה תינתן בכתב בידי רופא לזמן מוגבל
 • תוקפה של הוראת קשירה לא תעלה על 4 שעות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הוראה בדבר שימוש באמצעי כפיה, תינתן בכתב בידי רופא לזמן מוגבל.
 • במקרה חירום ובהיעדר רופא, רשאית אחות אחראית למחלקה, או אחות אחראית למשמרת, להורות על קשירת חולה ולקרוא לרופא במהירות האפשרית לקבלת אישור. אם לא התקבל אישור כזה, חובה לשחרר את החולה מקשירתו.

שלבי ההליך

קשירת חולה

 • חולה ייקשר למיטה לפי הוראת רופא בשתיים או יותר מגפיו (ידיו או רגליו), בחדר מיוחד המיועד לכך.
 • תוקפה של הוראת קשירה לא תעלה על 4 שעות.
 • על-פי בדיקה, רשאי רופא להאריך תוקפה של הוראת קשירה לפרקי זמן נוספים, שלא יעלו על 4 שעות בכל פעם.
 • האחות האחראית או האחות הממונה, תבדוק את מצב החולה הקשור אחת לחצי שעה לפחות.

בידוד

 • בידוד חולה ייעשה בחדר מיוחד, שנועד לכך, ושבו יהיו סדרי בטיחות מתאימים.

חשוב לדעת

 • על-פי התקנות, בחדר המיועד לקשירה יהיו סדרי בטיחות נאותים, ובקרבתו יימצא ציוד מתאים ותקין לכיבוי אש.
 • בחדר המיועד לקשירה יהיו:
 1. לא יותר משלוש מיטות לקשירה;
 2. מזרן חסין אש בכל מיטה;
 3. גלאי עשן;
 4. איורור סביר;
 5. ריהוט הכרחי בלבד.
 • האחות האחראית תקבע הסדרים שימנעו מחולים אחרים גישה לחדר הקשירה, כאשר נמצא בו חולה קשור ללא השגחת איש צוות.
 • אם ניתנה הוראה לשימוש באמצעי כפייה, תיקח האחות האחראית או האחות הממונה מהחולה כל חפץ מסוכן, ותמנע ממנו קבלת כל חפץ מסוכן.
 • ביקור אורח אצל חולה שניתנה לגביו הוראה לשימוש באמצעי כפייה - ייעשה רק באישור רופא ובפיקוח אחות אחראית או אחות ממונה.

חקיקה ונהלים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"יהר"י.