שיקום מקצועי לאנשים עם נכות (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי
זכאות לשיקום מקצועי אינה מותנית בזכאות לקבלת קצבה כלשהי
בתקופת ההכשרה המקצועית ישולמו לזכאים שכר לימוד ותשלומים נוספים כגון: דמי שיקום, הוצאות נסיעה או דיור ושירותי תמיכה והנגשה, בהתאם לצורך
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

על-פי חוק הביטוח הלאומי, מי שוועדה רפואית קבעה לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי.

 • מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים ו/או סיוע בהשמה בעבודה.
 • תוכנית השיקום נבנית על פי התאמה אישית ויכולת.
 • השירות ניתן על ידי עובדים סוציאליים, עובדי תחום השיקום, המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ותעסוקתי ומלווים את המשתקם עד להשתלבותו בעבודה.
 • במסגרת תוכנית השיקום ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) ומוסדות לימוד והכשרה מוכרים המעניקים תעודה מקצועית ונמצאים בפיקוח ממשלתי (לדוגמה: משרד הבריאות, משרד התעשייה והמסחר, משרד החינוך).
 • בתקופת ההכשרה המקצועית ישלם המוסד לביטוח לאומי לזכאי את התשלומים הבאים:
 1. שכר לימוד (עד גובה שכ"ל אוניברסיטאי), ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושעורי עזר.
 2. קורס פסיכומטרי - ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
 3. הוצאות נסיעה - לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
 4. השתתפות בשכר דירה - אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ כך שיש ללון מחוץ לבית, והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לתקנות ולסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.
 5. שירותי תמיכה והנגשה - כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות.
 6. דמי שיקום - דמי השיקום משולמים לזכאי לשיקום על פי החוק, הלומד 20 שעות בשבוע לפחות בהכשרה מקצועית.
 • מי שאינו מקבל קצבת נכות - זכאי לדמי שיקום בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות חלקית - דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות מלאה - לא יהיה זכאי לדמי שיקום.

מי זכאי?

 • מי שוועדה רפואית קבעה לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה, וכמו כן עומד בכל התנאים הבאים:
  • עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
  • הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר הליקוי.
  • הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

נכה שאינו מתאים לשיקום מקצועי

 • עבור נכה שאינו מתאים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות לשיקום לבן/בת זוגו, בתנאי שבן/בת הזוג עומד/ת בתנאים הבאים:
  • מתגורר/ת באופן קבוע עם הנכה.
  • משולמת בעדו תוספת בקצבת הנכות של הנכה.
  • עדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה לשיקום מקצועי במחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגורי התובע.
 • את התביעה יש להגיש על גבי טופס 270 - תביעה לשיקום מקצועי.
 • יש לצרף לתביעה תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר ונסיונו בעבודה.
 • פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה פקיד השיקום ינסה לסייע גם בהשמה בעבודה.

חשוב לדעת

 • לפגישת ייעוץ עם עובד שיקום, ניתן להתקשר לטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים