שי לחג לעובדי שמירה ואבטחה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

קבלן המעסיק עובדי שמירה ואבטחה חייב להעניק לעובדיו שי בערב ראש השנה ובערב חג הפסח
החל מערב פסח תשע"ה חובה לשלם לעובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי שי כספי בסך 212.50 ש"ח (סכום שיעודכן על-פי שינויי המדד)
עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי זכאים לשי כספי החל מערב פסח תשע"ד
אסור למעסיק להעניק שי שאינו תשלום כספי, אפילו אם שוויו גבוה יותר

עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הפרטי החל מערב פסח תשע"ה, ובמגזר הציבורי החל מערב פסח תשע"ד) זכאים לקבל בפסח ובראש השנה שי כספי (תשלום בפועל באמצעות תלוש השכר) בסך 212.50 ש"ח.

  • החל משנת 2014 גובה השי לחג יעודכן על פי העדכונים שיחולו בגובה השי שמעניקה המדינה לעובדיה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה בעניין זה.
  • אסור למעסיק להעניק שי שאינו כספי (ובכלל זה מתנות מוחשיות, תווי קנייה וכו') אפילו אם שוויו גבוה יותר.
  • בנוסף זכאים עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הפרטי החל מנובמבר 2014, ובמגזר הציבורי החל מספטמבר 2013) לקבל מתנות נוספות בחגים אחרים, אם מזמין השירות מעניק מתנות לעובדיו בחגים אלה. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והאבטחה.

מי זכאי?

שי כספי לעובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי

  • הזכאות לשי כספי לעובדי שמירה במגזר הציבורי היא החל מערב פסח תשע"ד, ובתנאי שהועסקו בהיקף משרה של 50% לפחות או שעבדו לפחות 93 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחג.
  • עובד אשר מועסק בהיקף משרה קטן יותר, יהיה זכאי לשי כספי בהתאם לחלקיות משרתו. (לגבי עובד שעתי יבוצע חישוב של מספר השעות החודשיות שבהם הוא הועסק בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג, והכול לחלק ב–186).
  • עובדים המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים לשי כספי החל מערב ראש השנה תשע"ד בתנאי שהועסקו במשרה מלאה בתחילת החודש שבו חל ערב החג.
  • למידע נוסף ראו שי לחגים לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

שי כספי לעובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי

  • הזכאות לשי כספי לעובדי שמירה במגזר הפרטי היא מערב פסח תשע"ה, וניתנת לעובד המועסק במשרה מלאה או שעבד לפחות 186 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחג.
  • עובד שהועסק בהיקף משרה נמוך יותר או עבד בממוצע פחות מ-186 שעות בחודש בשלושת החודשים שקדמו לחג, יקבל שי בסכום יחסי להיקף משרתו.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים