שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים עם יכולת עבודה מופחתת זכאים לשכר מינימום המותאם לכושר עבודתם
השכר מבוסס על שכר המינימום הכללי העומד על 4,825 ש"ח בחודש החל ממשכורת יולי 2016 (4,650 ש"ח לפני כן)
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווים עבירה פלילית
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה

עובדים עם מוגבלויות שיכולת עבודתם מופחתת זכאים לשכר מינימום המחושב באחוזים משכר המינימום הכללי בהתאם לכושר עבודתם.

שכר מינימום לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת יולי 2016

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,447.50 ש"ח 7.78 ש"ח
30 עד 40 40 1,930.00 ש"ח 10.38 ש"ח
40 עד 50 50 2,412.50 ש"ח 12.79 ש"ח
50 עד 60 60 2,895.00 ש"ח 15.56 ש"ח
60 עד 70 70 3,377.50 ש"ח 18.16 ש"ח
70 עד 80 80 3,860.00 ש"ח 20.75 ש"ח
מעל 80 100 4,825 ש"ח 25.94 ש"ח

שכר מינימום לעובד עם מוגבלות עד וכולל משכורת יוני 2016

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,395.00 ש"ח 7.50 ש"ח
30 עד 40 40 1,860 ש"ח 10 ש"ח
40 עד 50 50 2,325 ש"ח 12.50 ש"ח
50 עד 60 60 2,790 ש"ח 15 ש"ח
60 עד 70 70 3,255 ש"ח 17.50 ש"ח
70 עד 80 80 3,720 ש"ח 20 ש"ח
מעל 80 100 4,650 ש"ח 25 ש"ח

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה יש לקבוע את שכר המינימום. לפירוט ההליך, ראו קביעת שכר מינימום מותאם.
 • לאחר קביעת שכר המינימום, המעסיק מחוייב לשלם לעובד לפחות את שכר המינימום המותאם.
 • במקרה של הפרה, ניתן להתלונן ביחידות האכיפה של משרד הכלכלה. טלמסר לתלונות: 1-800-354-354.
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה.

חשוב לדעת

 • מספר השעות במשרה מלאה הוא עד 186 שעות חודשיות.
 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר הרגיל ללא תוספות.
  • רכיבי השכר הנכללים בחישוב: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
  • רכיבים שאינם נכללים בחישוב: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווים עבירה פלילית.
 • מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה. חישוב הזכאות ייעשה בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הכללי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

נתוני עבר

שכר מינימום מותאם מאוקטובר 2012 עד מרץ 2015 שכר מינימום מותאם מאוקטובר 2012
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,290 ש"ח
30 עד 40 40 1,720 ש"ח
40 עד 50 50 2,150 ש"ח
50 עד 60 60 2,580 ש"ח
60 עד 70 70 3,010 ש"ח
70 עד 80 80 3,440 ש"ח
מעל 80 80 3,440 ש"ח
שכר מינימום מותאם מיולי 2011 עד ספטמבר 2012
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,230 ש"ח
30 עד 40 40 1,640 ש"ח
40 עד 50 50 2,050 ש"ח
50 עד 60 60 2,460 ש"ח
60 עד 70 70 2,870 ש"ח
70 עד 80 80 3,280 ש"ח


שכר מינימום מותאם מאפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,167.08 ש"ח
30 עד 40 40 1,556.10 ש"ח
40 עד 50 50 1,945.13 ש"ח
50 עד 60 60 2,334.15 ש"ח
60 עד 70 70 2,723.18 ש"ח
70 עד 80 80 3,112.20 ש"ח