שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת זכאים לשכר מינימום מותאם בהתאם לכושר עבודתם
השכר מבוסס על שכר המינימום הכללי העומד על 4,650 ש"ח בחודש החל ממשכורת אפריל 2015
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,395.00 ש"ח 7.50 ש"ח
30 עד 40 40 1,860 ש"ח 10 ש"ח
40 עד 50 50 2,325 ש"ח 12.50 ש"ח
50 עד 60 60 2,790 ש"ח 15 ש"ח
60 עד 70 70 3,255 ש"ח 17.50 ש"ח
70 עד 80 80 3,720 ש"ח 20 ש"ח
מעל 80 80 3,720 ש"ח 20 ש"ח

מי זכאי?

  • אנשים עם מוגבלויות (כל אדם בעל מגבלה גופנית, נפשית או שכלית, קבועה או זמנית, אשר מפריעה באופן משמעותי לתפקודו באחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) המועסקים בשוק העבודה או מועמדים לעבודה.

תהליך מימוש הזכות

  • טלמסר לתלונות: 1-800-354-354
  • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה.

חשוב לדעת

  • מספר השעות במשרה מלאה הינו עד 186 שעות חודשיות.
  • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הנו השכר הרגיל ללא תוספות.
  • רכיבי השכר הנכללים בחישוב: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
  • רכיבים אשר לא נכללים בחישוב: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.
  • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

נתוני עבר

שכר מינימום מותאם מאוקטובר 2012 עד מרץ 2015 שכר מינימום מותאם מאוקטובר 2012
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,290 ש"ח
30 עד 40 40 1,720 ש"ח
40 עד 50 50 2,150 ש"ח
50 עד 60 60 2,580 ש"ח
60 עד 70 70 3,010 ש"ח
70 עד 80 80 3,440 ש"ח
מעל 80 80 3,440 ש"ח
שכר מינימום מותאם מיולי 2011 עד ספטמבר 2012
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,230 ש"ח
30 עד 40 40 1,640 ש"ח
40 עד 50 50 2,050 ש"ח
50 עד 60 60 2,460 ש"ח
60 עד 70 70 2,870 ש"ח
70 עד 80 80 3,280 ש"ח


שכר מינימום מותאם מאפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,167.08 ש"ח
30 עד 40 40 1,556.10 ש"ח
40 עד 50 50 1,945.13 ש"ח
50 עד 60 60 2,334.15 ש"ח
60 עד 70 70 2,723.18 ש"ח
70 עד 80 80 3,112.20 ש"ח