שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שכר המינימום של אנשים עם מוגבלות שיכולת עבודתם מופחתת, מותאם לכושר עבודתם
השכר מחושב באחוזים משכר המינימום הכללי שהוא 5,300 ש"ח בחודש החל ממשכורת דצמבר 2017 (5,000 ש"ח לפני כן)
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) הם עבירות פליליות
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה

שכר המינימום של עובדים עם מוגבלויות שיכולת עבודתם מופחתת, מחושב באחוזים משכר המינימום הכללי בהתאם לכושר עבודתם.

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת דצמבר 2017 (שמשולמת בראשית ינואר 2018)

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,590 ש"ח 8.55 ש"ח
30 עד 40 40 2,120 ש"ח 11.40 ש"ח
40 עד 50 50 2,650 ש"ח 14.25 ש"ח
50 עד 60 60 3,180 ש"ח 17.10 ש"ח
60 עד 70 70 3,710 ש"ח 19.95 ש"ח
70 עד 80 80 4,240 ש"ח 22.80 ש"ח
מעל 80 100 5,300 ש"ח 28.49 ש"ח

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת ינואר 2017 עד משכורת נובמבר 2017 (ששולמה בדצמבר 2017)

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,500 ש"ח 8.06 ש"ח
30 עד 40 40 2,000 ש"ח 10.75 ש"ח
40 עד 50 50 2,500 ש"ח 13.44 ש"ח
50 עד 60 60 3,000 ש"ח 16.13 ש"ח
60 עד 70 70 3,500 ש"ח 18.82 ש"ח
70 עד 80 80 4,000 ש"ח 21.51 ש"ח
מעל 80 100 5,000 ש"ח 26.88 ש"ח

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 2016 (ששולמה בראשית ינואר 2017)

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,447.50 ש"ח 7.78 ש"ח
30 עד 40 40 1,930.00 ש"ח 10.38 ש"ח
40 עד 50 50 2,412.50 ש"ח 12.79 ש"ח
50 עד 60 60 2,895.00 ש"ח 15.56 ש"ח
60 עד 70 70 3,377.50 ש"ח 18.16 ש"ח
70 עד 80 80 3,860.00 ש"ח 20.75 ש"ח
מעל 80 100 4,825 ש"ח 25.94 ש"ח

על מי חל שכר מינימום מותאם?

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה יש לקבוע את שכר המינימום. לפירוט ההליך, ראו קביעת שכר מינימום מותאם.
 • לאחר קביעת שכר המינימום, המעסיק מחוייב לשלם לעובד לפחות את שכר המינימום המותאם.
 • אי תשלום שכר מינימום, או איחור במועד תשלום השכר כאשר מדובר בשכר מינימום, מהווים עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • במקרה של הפרה, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה (תא קולי לתלונות: 1-800-354-354).
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי גם לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה. להסבר על הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.

חשוב לדעת

 • מספר השעות במשרה מלאה הוא עד 186 שעות חודשיות.
 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר הרגיל ללא תוספות.
  • רכיבי השכר הנכללים בחישוב: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
  • רכיבים שאינם נכללים בחישוב: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווים עבירה פלילית.
טיפ
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה. חישוב הזכאות ייעשה בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הכללי.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

נתוני עבר

שכר מינימום מותאם מאפריל 2015 עד יוני 2016
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,395.00 ש"ח 7.50 ש"ח
30 עד 40 40 1,860 ש"ח 10 ש"ח
40 עד 50 50 2,325 ש"ח 12.50 ש"ח
50 עד 60 60 2,790 ש"ח 15 ש"ח
60 עד 70 70 3,255 ש"ח 17.50 ש"ח
70 עד 80 80 3,720 ש"ח 20 ש"ח
מעל 80 100 4,650 ש"ח 25 ש"ח
שכר מינימום מותאם מאוקטובר 2012 עד מרץ 2015
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,290 ש"ח
30 עד 40 40 1,720 ש"ח
40 עד 50 50 2,150 ש"ח
50 עד 60 60 2,580 ש"ח
60 עד 70 70 3,010 ש"ח
70 עד 80 80 3,440 ש"ח
מעל 80 80 3,440 ש"ח
שכר מינימום מותאם מיולי 2011 עד ספטמבר 2012
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,230 ש"ח
30 עד 40 40 1,640 ש"ח
40 עד 50 50 2,050 ש"ח
50 עד 60 60 2,460 ש"ח
60 עד 70 70 2,870 ש"ח
70 עד 80 80 3,280 ש"ח


שכר מינימום מותאם מאפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,167.08 ש"ח
30 עד 40 40 1,556.10 ש"ח
40 עד 50 50 1,945.13 ש"ח
50 עד 60 60 2,334.15 ש"ח
60 עד 70 70 2,723.18 ש"ח
70 עד 80 80 3,112.20 ש"ח