תביעה בעקבות לידת אדם עם נכות בשל כשל באבחון או רשלנות רפואית (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורים אשר נולד להם ילד עם נכות בעקבות כשל באבחון במהלך ההריון, יכולים להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט בשל רשלנות רפואית
במסגרת התביעה בית המשפט עשוי לפסוק להורים פיצוי, שיכסה את הוצאות גידולו ומלוא צרכיו של הילד, כולל בתקופת בגרותו ולמשך כל תוחלת חייו
ניתן להגיש תביעה בתנאי שהילד עוד לא עבר את גיל 7
באופן זמני ניתן להגיש תביעה גם אם הילד מעל גיל 7 ובתנאי שלא עבר את גיל 25, וזאת עד ליום 28.08.2015
החל מ-29.08.2015 לא ניתן יהיה להגיש תביעה בשל לידת ילד עם נכות, אם הילד עבר את גיל 7
המועד האחרון להגשת תביעה במקרה שהילד עבר את גיל 7 הוא 28.08.2015. לאחר מועד זה תתיישן התביעה, ולא ניתן יהיה להגישה.

הורים אשר נולד להם ילד עם נכות בעקבות כשל באבחון במהלך ההריון, יכולים להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט בשל רשלנות רפואית.

דוגמה:

אישה אשר במהלך ההריון עברה את כל הבדיקות הנדרשות, ובמהלכן הרופא המטפל לא איתר מום בעובר העתיד להיוולד בו הוא צריך היה להבחין. רק במועד הלידה התברר קיומו של מום זה.

הורי הילד יכולים להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט כנגד הגורם המטפל או המוסד הרפואי.
דוגמה:

אישה אשר במהלך ההריון לא נשלחה לבדיקות נחוצות, ובעקבות כך לא ניתן היה לאתר לקות בעובר העתיד להוולד. הלקות התבררה רק במועד הלידה.

הורי הילד יכולים להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט כנגד הגורם המטפל או המוסד הרפואי.
 • במסגרת התביעה בית המשפט עשוי לפסוק להורים פיצוי, שיכלול את הוצאות גידולו ומלוא צרכיו של היילוד למשך כל תוחלת חייו. גובה הפיצוי נפסק בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו, ויכול לכלול למשל: הוצאות רפואיות, עזרת צד שלישי, הוצאות שיקום, הוצאות חינוך לרבות הוצאות נלוות, הוצאות דיור והוצאות ניידות, יכולת השתכרות, ועוד.
 • ניתן להגיש את התביעה כנגד הגורם הרפואי המטפל או המוסד הרפואי בו הוא עובד.
 • ניתן להגיש את התביעה עד 7 שנים לאחר הלידה (כלומר כל עוד הילד עוד לא הגיע לגיל 7 שנים).
 • באופן זמני ניתן להגיש תביעה גם אם הילד מעל גיל 7 ובתנאי שלא עבר את גיל 25, וזאת עד ליום 28.08.2015. (הילד הוא זה שרשאי להגיש את התביעה - ולא הוריו -אולם הוריו יגישו אותו בשמו אם הם אפוטרופוסים שלו). לאחר מועד זה ניתן יהיה להגיש תביעה רק אם הילד טרם הגיע לגיל 7.

עילת תביעה של ההורים: "הולדה בעוולה"

 • ההורים עצמם רשאים להגיש את התביעה, בעילה המכונה "הולדה בעוולה".
 • הרציונאל בהגשת התביעה על ידי ההורים, נובע מכך שהרשלנות מנעה מהם את זכותם לבחור אם ברצונם להמשיך ולקיים את ההיריון או לבצע הפלה חוקית ומותרת, בשלב בו ילדם היה עובר.
 • תביעה בגין עילה זו, יוכלו ההורים להגיש עד להגעתו של הילד לגיל 7 (7 שנים ממועד גילוי המום או הנכות, כך לפי כללי ההתיישנות בתביעות מסוג זה).

עילת תביעה של הילד: "חיים בעוולה"

 • בעבר- מלבד עילת התביעה של ההורים, ניתן היה להגיש תביעה בשם הילד עצמו, בעילה המכונה "חיים בעוולה".
 • תביעה בגין עילה זו, ניתן היה להגיש עד להגעתו של הילד לגיל 25 (7 שנים מיום הגיעו לגיל 18, כך לפי כללי ההתיישנות בתביעות מסוג זה).
 • הילד הוא זה שרשאי להגיש את התביעה במקרה זה, ולא הוריו. עם זאת, אם ההורים הם האפוטרופוסים של הילד, הם יגישו את התביעה בשמו (למשל, אם בגיל 19 הילד הוכרז כפסול דין והוריו מונו לאפוטרופסים שלו).
 • בשנת 2012 ביטל בית המשפט העליון את ההכרה בעילה זו של "חיים בעוולה", בשל קשיים משפטיים, מהותיים-ערכיים וחברתיים.
 • עם זאת, בשל ההסתמכות של רבים על האפשרות להגיש תביעה גם בבגרותו של הילד, קבע בית המשפט העליון כי באופן זמני ניתן יהיה להגיש תביעה לפי עילה זו, ובתנאי שהתקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הילד לא עבר את גיל 25
  2. התביעה תוגש עד ליום 28.08.2015
 • במקרים בהם חלפו 7 שנים מלידת הילד בעל הנכות, וההורים לא הגישו תביעה עד ליום 28.08.2015, עילת תביעתם תתיישן והם לא יוכלו לפנות יותר לבית המשפט בעניין הרשלנות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורים אשר נולד להם ילד עם נכות בעקבות כשל באבחון או רשלנות רפואית במהלך ההריון.
 • ילדים שנולדו עקב כשל באבחון או רשלנות רפואיל במהלך ההריון.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

פסקי דין

מקורות

 • פסקי הדין באדיבות אתר נבו.