תוספת ותק (זכות)

עובדים שבמקום עבודתם נחתם הסכם קיבוצי המעניק להם תוספת ותק, זכאים לתוספת שכר בהתאם לוותק שצברו

עובדים שבמקום עבודתם נחתם הסכם קיבוצי המעניק להם תוספת ותק, זכאים לתוספת שכר בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה.

  • הדרך הנפוצה לחישוב התוספת היא באמצעות הוספת אחוז מסוים לשכר היסוד של העובד עבור כל שנת ותק.

מי זכאי?

  • עובד שבהסכם הקיבוצי במקום עבודתו נקבעה תוספת ותק לעובדים.

הרחבות

ענף הרחבה
זכויות מלצרים ועובדי אירועים באולמות ובגני אירועים עובד זכאי לתוספת ותק של 1% לכל שנת עבודה (עד 30 שנה), כל עוד שכרו החודשי אינו עולה על 5000 ש"ח (לפני מתן התוספת). בנוסף, זכאי עובד לתוספת משפחה של 30 ש"ח לחודש עבור בן זוג שאינו עובד.
עובדי חברות ניקיון עובדי ניקיון זכאים החל משנת העבודה השנייה לתוספת ותק של 0.35 ש"ח לכל שעת עבודה. מהשנה השישית ואילך התוספת היא 0.46 ש"ח לשעת עבודה. לצורך חישוב הוותק של העובד יילקח בחשבון הגבוה מבין השניים: הוותק אצל המעסיק או הוותק אצל מזמין השירות. כלומר, אם קבלן עזב או התחלף והעובדים נשארו באותו מקום עבודה, הוותק של העובדים במקום העבודה לא מתאפס, והוא יחושב לפי הוותק הכולל של כל עובד באותו מקום העבודה הפיזי, אפילו אם המעביד מחתים את העובד על מסמך בו הוא מסכים להיות "עובד חדש".
תוספת הותק הנ"ל בסכומים הספציפיים הללו מופיעה בהסכם הקיבוצי מ-11 ביולי 2013 ולמרות שלא הוצא צו הרחבה - הסעיף הספציפי שמדבר על תוספת ותק (סעיף 7 להסכם) נכנס לתוקפו מיד עם חתימת ההסכם גם ללא צו הרחבה. ההסכם חל רק על עובדים אצל מעסיק שהוא חבר בארגון חברות הניקיון בישראל. עם זאת נראה שהתוספת יוקר קיימת בצו ההרחבה הישן (אם כי שם לא נקוב מהו גובה התוספת)
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 05.01.2014, 15:16 (IST)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הסעיף שמדבר על השכר טרם נכנס לתוקף כי ממתינים לצו הרחבה אבל בינתים הכנסתי את זה לרשימת החוקים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 05.01.2014, 15:16 (IST)

הרחבות ופרסומים