תעודת אזרח ותיק (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תעודת אזרח ותיק מקנה זכויות והטבות שונות למי שהגיעו לגיל פרישה

בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, מפיק המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) תעודות למי שהגיעו לגיל פרישה (שהוא כיום 67 לגברים ו-62 לנשים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • התעודה מונפקת אוטומטית ונשלחת לזכאים בסמוך להגיעם לגיל הפרישה.
 • מי שהגיע לגיל פרישה וטרם קיבל את התעודה בפרק זמן זה, או שהתעודה אבדה לו, יכול לפנות אל המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) בדרכים הבאות:
  • טלפון: 02-6547025 (בין השעות 16:00-08:00)
  • פקס: 02-6547049
  • טופס פנייה מקוון (יש למלא את הפרטים האישיים, לבחור בנושא "תעודת אזרח ותיק" ולפרט את תוכן הפנייה)
  • דוא"ל: ezrach.vatik@mse.gov.il

כיתוב על התעודה בשפות נוספות

 • אנגלית: ניתן להוסיף לתעודה את השם המלא בשפה האנגלית (תעודת אזרח ותיק עם כיתוב באנגלית עשויה להקנות הנחות בחו"ל, בהתאם לחוקי המדינה שאליה נוסעים).
 • ערבית: התעודות המונפקות כיום כוללות גם כיתוב בשפה הערבית. מי שקיבל בעבר תעודת אזרח ותיק ללא כיתוב בערבית, יכול להזמין תעודה חדשה עם כיתוב מעודכן.
 • על מנת לקבל תעודה עם כיתוב בשפה נוספת יש לפנות אל המשרד לשוויון חברתי בדרכים שצויינו למעלה.

מה מקנה התעודה?

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים