תבנית זו מספקת את המחרוזת rtl או ltr בהיפוך לכיווניות הממשק של הויקי הנוכחי, כלומר ההפך מ-{{Dir}}.