תבנית זו מאפשרת לכלול את הסימן "=" בתוך פרמטר חסר שם של תבנית אחרת. לדוגמה {{דוגמה | 2 + 2 {{=}} 4 }} תוצאה:

مثال
2 + 2 = 4