תבנית ריקה בערבית, מכיוון שאין שימוש עדיין בחלק הזה של "מי יעזור לי".