ניתן להעתיק את הטקסט הבא לדף בו רוצים להשתמש בתבנית, ואז למלא את הפרטים:


{{פסק דין/תיבת מידע
|שם=
|קישור=
|קישור כנסת=
|קישור ספר חוקים פתוח=
|שר אחראי=
|חוק קודם=
}}

  • שם: שמו המלא של החוק, כולל התאריך. לדוגמה: חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004
  • קישור: קישור לנוסח החוק, משולב או מה שיש. יש לספק כתובת נקיה, לא קישור ויקי.
  • קישור כנסת: קישור לנוסח החוק במאגר החקיקה באתר הכנסת. יש לספק רק את מספר החוק (המופיע בסוף הכתובת), ולא קישור מלא.
  • קישור ספר חוקים פתוח: קישור לנוסח החוק באתר "ספר החוקים הפתוח". יש לספק רק את שם הערך כפי שהוא מופיע באתר "ויקיטקסט", ולא קישור - לדוגמה: "חוק הפיקדון על מכלי משקה".
  • שר אחראי: השר האחראי על החוק ("שר הפנים", "שר האוצר", וכד')
  • חוק קודם: שם החוק שחוק זה החליף. יופיע לעיתים נדירות