• תבנית זו משמשת בפורטלים להצגת רשימת ידיעות (חדשות) הרלבנטיות לתוכן הפורטל. כל פרמטר אמור להיות קישור לידיעה, ומוצג כתבליט בשורה משלו.
  • הפורמט המומלץ לכל פרמטר: '''תאריך:''' [קישור ציטוט הכותרת]
  • תבנית האב שלה היא {{פורטל/תיבת תבליטים}}
  • דוגמה לשימוש מומלץ:
{{פורטל/חדשות 
 1 = '''[http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000581931 "הסנגוריה הציבורית: יש להקפיא את פרויקט מצלמות המעקב בערים"]''' (גלובס, 15/08/2010)
}}
כלומר הפורמט המומלץ הוא: כותרת הידיעה (כקישור לידיעה עצמה, מודגשת ועם מרכאות סביבה), ולאחריה (בסוגריים) קרדיט למקור (שם האתר/כלי תקשורתי) והתאריך.
פרמטרים
פרמטר ברירת מחדל אפשרויות חובה? הערות
1= (פרמטר ראשון) - טקסט חופשי כן אם לא יועבר, לא תוצג התיבה. ראה פורמט מומלץ לתוכן הפרמטר למעלה
פרמטר ממוספר 2-15 - טקסט חופשי לא
צבע צהוב ראה {{צבע}} לאפשרויות לא