תבנית זו משמשת בפורטלים להצגת תיבות "ליד" (פתיח) המציגות מידע ראשוני אודות זכות ומפנות לערך מלא יותר. מתבססת על {{פתיח}}.

פרמטרים
פרמטר ברירת מחדל אפשרויות חובה? הערות
כותרת - טקסט חופשי כן כותרת התיבה
תוכן - הכל כן
קישור - קישור ללא [[ לערך לא מציג קישור בצד שמאל תחתון של התיבה ל"פרטים נוספים".
צבע צהוב ראה {{צבע}} לאפשרויות לא
סוג זכות כסף, זכות לא קובע את התמונה שבכותרת, אם לא הועבר הפרמטר "תמונה"
תמונה - כל קובץ תמונה לא אם לא צוין, כברירת מחדל מוצגת התמונה עבור סוג=זכות