• תבנית זו משמשת בפורטלים להצגת רשימת שאלות נפוצות בנוגע לתוכן הפורטל. כל פרמטר מוצג כתבליט בשורה משלו.
  • תבנית האב שלה היא {{פורטל/תיבת תבליטים}}
  • דוגמה לשימוש: {{פורטל/שאלות נפוצות | שאלה? תשובה }}
פרמטרים
פרמטר ברירת מחדל אפשרויות חובה? הערות
1= (פרמטר ראשון) - טקסט+קישור כן אם לא יועבר, לא תוצג התיבה. ראה פורמט מומלץ לתוכן הפרמטר למעלה
פרמטר ממוספר 2-15 - קישור לא
צבע צהוב ראה {{צבע}} לאפשרויות לא