תבנית זו מקבלת פרמטר בודד ומוסיפה אותו לכותרת של אותו עמוד, בגופן קטן ובתוך סוגריים. מטרתה לציין את סוג הערך, והיא נקראת כיום אך ורק מתוך {{סוג ערך}}.