תיבה זו מיועדת להצגת רשימת חדשות בתוך תיבה, המרחפת לשמאל הטקסט. כל פרמטר המועבר מוצג כתבליט בשורה משלו. התיבה מיועדת להצגת עד 3 פריטי חדשות.

דוגמה: {{תיבת חדשות | 1=ידיעה ראשונה | 2=ידיעה שניה | 3=ידיעה שלישית }} מוצג כך:

الجديد Newsletter.png

  • ידיעה ראשונה
  • ידיעה שניה
  • ידיעה שלישית