תבנית זו משמשת לשינוי ה-Meta Description של עמוד; מטרתה העיקרית לתקן את התיאור האוטומטי שמנועי חיפוש יוצרים עבור עמודים במערכת.