378

כשמעדכנים את הנתון, צריך לעדכן גם את הטבלה "דמי הבראה בשנים קודמות" בערך "דמי הבראה".