5500

תקרת הסכום הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד זר בסיעוד, לאוכלוסיות הבאות:

  • מקבלי גמלת סיעוד
  • מקבלי קצבת שר"ם
  • מקבלי גמלת ילד נכה
  • החל מינואר 2020: כל מי שיש לו היתר להעסיק עובד זר בסיעוד

הסכום באתר בט"ל