10551

השכר הממוצע עפ"י סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי משמש לחישוב הכנסה בגבייה, מבחני הכנסות ופנסיה לעצמאים.