1908

לפי סעיפים 200 ,201, קצבת נכות בשיעור 60% היא 107% + 21.40% כפול 60% מ"קצבה מלאה ליחיד", שערכה 25% מהסכום הבסיסי (חישוב עם נתון נוסף מאפשר תוצאה שתואמת את החישובים של בט"ל).