2027

לפי סעיפים 200 ,201, קצבת נכות בשיעור 65% היא 107% + 21.40% כפול 65% מ"קצבה מלאה ליחיד", שערכה 25% מהסכום הבסיסי (חישוב עם נתון נוסף מאפשר תוצאה שתואמת את החישובים של בט"ל).