2242

לפי סעיפים 200 ,201, קצבת נכות בשיעור 74% היא 107% + 21.40% כפול 74% מ"קצבה מלאה ליחיד", שערכה 25% מהסכום הבסיסי (חישוב עם נתון נוסף מאפשר תוצאה שתואמת את החישובים של בט"ל).