Advisory Board Members

Chairperson: Prof. Yitzhak Zamir Former supreme court judge
Dr. Safa Abu-Rabia תלמידת מחקר לתואר שלישי באו' בן גוריון. תחום התמחותה: זהות, זיכרון ומרחב תחת הקשרים מגדריים, פמיניזם ערבי ומוסלמי. פעילה חברתית בתחום קידום נשים וקידום יחסי יהודים ערבים באזור. חברת סגל ומנהלת תוכניות במרכז מנדל למנהיגות בנגב
Barbara Epshtein מנכ"לית עמותת סינגור קהילתי. עובדת-סוציאלית קהילתית. ב-92' הצטרפה לגרעין המייסד של עמותת "סינגור קהילתי" העוסקת בהעצמת הקהילה, ובסיוע לאנשים החיים בשולי החברה, תושבי שכונות, קשישים, עולים וחד-הוריות.
Prof. Johnny Gal דיקן בי"ס לעבודה סוציאלית באו' העברית. פרופ' גל חוקר נושאים שונים של מדיניות חברתית בישראל, השוואה בין מדינות סעד ויישום של מדיניות חברתית.
Adv. Ruth Horn לשעבר היועצת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי. עורכת עוקדן הביטחון הסוציאלי ע"ש מנחם גולדברג ז"ל, חברה במועצת הנאמנים של הקרן לטיפול בחסויים, יו"ר ועדת ביטוח לאומי בלשכת עורכי הדין, מרצה בתחום הביטחון הסוציאלי במסגרות שונות ובפקולטה למשפטים במסלול האקדמי של המכללה למינהל בראשל"צ, בשנים 2005-2009
Avigdor Willenz יו"ר רשת החינוך החדשה של רשי"י, יזם היי-טק, ויו"ר קרן גליליאו. לשעבר יו"ר חבר הנאמנים של מכללת תל חי. לשעבר מייסד ומנכ"ל של Galileo Technologies.
Prof. Neta Ziv מנהלת הקליניקות המשפטיות באו' תל אביב ופרופ' בפקולטה למשפטים באו' תל אביב. לשעבר מנהלת המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח.
Rachel Liel מנכ"לית הקרן החדשה לישראל. לרחל ליאל, תואר שני בסוציולוגיה\אנתרופולוגיה ובעבודה סוציאלית. לשעבר מנכ"לית שתיל. שימשה בעבר כסגנית מנהלת המחלקה לשירותי שיקום במשרד העבודה והרווחה ועבדה בניתוח מדיניות במחלקה למדיניות חברתית של משרד ראש הממשלה.
Adv. Orna Lin ראש משרד עורכות דין אורנה לין בע"מ. לשעבר היועצת המשפטית בנציבות שירות המדינה. פעילה בלשכת עורכי הדין ובסיוע וייצוג משפטי פרו-בונו לארגונים חברתיים, לארגוני זכויות אדם, וליחידים בעלי מקרים תקדימיים הנוגעים לזכויות אדם ואזרח
'Eva Joseph-Sam'an מנהלת לשכת הרווחה – ג'יש (גוש חלב). חברת הנהלה בעמותת אינג'אז. פעילה בפורום מנהלי לשכות רווחה ברשויות הערביות.
Einat Fishbein עיתונאית בידיעות אחרונות. עוסקת על פי רוב בנושאי חברה וסקרה במהלך השנים מכלול תופעות כמו: זכויות עובדים, ניצול עובדים, תוך התמקדות בעובדים זרים, ניצול עובדים ערבים, זכויות נכים בישראל, גירוש עובדים בישראל, טרנספר הבדווים, סחר בנשים, ואיידס בקרב אוכלוסיות שונות מההיבט החברתי
Sari Ravkin מנכ"לית עמותת ידיד. שרי רבקין בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית והתארגנות קהילתית, עבדה בארגון זכויות אמריקאי וב-1983 עלתה לארץ. סייעה בהקמת ארגון שתיל (מיסודה של הקרן החדשה לישראל) וניהלה אותו 14 שנה.
Bambi Sheleg עורכת מגזין ארץ אחרת
Prof. Yossi Tamir מנכ"ל ג'וינט-תב"ת. לשעבר מנכ"ל הביטוח הלאומי. פרופ' בבי"ס לעבודה סוציאלית באו' העברית