אתם מוזמנים לשלוח קישור לחבר

הקישור יישלח דרכנו, ואתם מוזמנים להוסיף מסר אישי.

כל-זכות:ישיבות המועצה הציבורית/ישיבת המועצה הציבורית מיום 26-6-2011

(אופציונלי, עד 120 תווים)