הקדמה:

מי שאימץ את ילדי בן זוגו מאותו מין בחו"ל, זכאי להירשם כ"הורה מאמץ" במרשם האוכלוסין בישראל
אסור למשרד הפנים לסרב לבקשה לרשום את בן הזוג כ"הורה מאמץ"


  • אדם שאימץ ילד בחו"ל כחוק, זכאי להירשם כ"הורה מאמץ" במרשם האוכלוסין בישראל.
  • נטייתו המינית וטיב הקשר עם בן זוגו (או בת זוגה) לא יהווה שיקול נגד הרישום, ולמשרד הפנים אין סמכות להתנגד לרישום מטעם זה.

מי זכאי?

  • בני זוג מאותו מין שאמצו ילדים בחו"ל כחוק.
  • אדם שאימץ בחו"ל כחוק את ילדיו של בן זוגו מאותו מין.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למשרד הפנים בבקשה להירשם במרשם האוכלוסין כ"הורה מאמץ".

חשוב לדעת

  • מומלץ לוודא כי לאחר הגשת הבקשה ואישורה, הרישום אכן יתבצע בפועל.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל