אסור לגוף המוסדי לגבות מהחוסכים דמי ניהול מעבר לתקרה שנקבעה והמפורטת למטה
ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון ואת גובה הקצבה שתשולם לחוסך בעתיד
כאשר מחליפים מקום עבודה עשויים דמי הניהול להשתנות, וחלק מההטבות שהושגו במקום העבודה הקודם עשויות להתבטל
להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון


קיימת תקרה לדמי הניהול שניתן לגבות באפיקי החיסכון השונים בביטוח הפנסיוני.

 • בקרנות הפנסיה דמי הניהול המירביים הם:
  • בקרן חדשה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר בחיסכון (0.3% למקבלי קצבת זיקנה החל מתאריך ה-1.2.2022), ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
  • בקרן חדשה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מהסכום הכולל שנצבר בחיסכון (0.3% למקבלי קצבת זיקנה החל מתאריך ה-1.2.2022 וכן 0.6% למקבלי קצבאות אחרות), ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בביטוחי המנהלים ובקופות הגמל ניתן לגבות עד 1.05% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות. שיעורים אלה תקפים החל מ-01.01.2014 (בשנת 2013 ניתן היה לגבות עד 1.1% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות).
 • הגבלות אלה חלות החל משנת 2013, ואינן תקפות לגבי תוכניות ביטוח מנהלים או חסכונות פנסיוניים אחרים שנפתחו לפני כן.

מי זכאי?

 • כלל החוסכים בביטוח פנסיוני, בתוכניות ובמסלולים שנפתחו החל משנת 2013 ואילך.

תהליך מימוש הזכות

הפחתה בדמי הניהול

 • חוסך יכול לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול וכך לחסוך סכומים ניכרים.
 • הפחתה בדמי הניהול משמעה הגדלת החיסכון וקצבת הפנסיה שתשולם לחוסך בעתיד.
 • כאשר ניתנת הנחה בדמי הניהול, היא חייבת להימשך לפחות 5 שנים, ולא ניתן להעלות אותם לפני כן, מלבד מקרים חריגים.
 • למידע נוסף ראו דמי ניהול חשבון ביטוח פנסיוני.

חשוב לדעת

 • דמי ניהול עשויים להשתנות גם בהתאם למסלול ההשקעה שבו בחר החוסך.
 • כאשר מחליפים מקום עבודה, דמי הניהול עשוים להשתנות, וחלק מההטבות שהושגו במקום העבודה הקודם עשויות להתבטל. מומלץ לעובד המחליף מקום עבודה לברר את תנאי החיסכון החדשים מול הגוף הפנסיוני.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.