אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת במשך חופשת הלידה ובמהלך 60 יום מתום חופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה
מעסיק שמפר הוראה זו צפוי להטלת עיצום כספי
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למרות זאת מותר להקטין את היקף המשרה באופן זמני לפי בקשת העובדת בשל מצבה הרפואי, וכן להפחית את השכר או היקף המשרה כאשר הדבר מעוגן בהסכם קיבוצי או כאשר הכנסה משולמת בהתאם לתפוקה ותפוקת העובדת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 9א לחוק עבודת נשים

למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה ובשכר של עובד/ת במהלך חופשת הלידה ובמשך 60 יום מתום חופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה.

 • במקרה שהמעסיק רוצה לפגוע בשכר של עובד/ת בחופשת לידה או לאחר תום חופשת הלידה, עליו להגיש בקשה להיתר לשר העבודה. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפגיעה בשכר אינה קשורה ללידה ולחופשת הלידה.
 • למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים מותר למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובד/ת:
  • העובד/ת ביקש/ה להפחית את היקף משרתה בשל מצבה הרפואי.
  • הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי.
  • מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובד/ת ירד/ה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מי זכאי?

 • עובדת או עובד במהלך חופשת לידה ובמשך 60 יום מתום חזרתם מחופשת הלידה.
שימו לב
הזכאות ניתנת לכל מי שנמצא בחופשת לידה ואחריה, כולל: הורה מאמץ, הורה מיועד בהליך פונקאות והורה במשפחת אומנה שיצא לחופשת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • אם המעסיק מפר הוראה זו, ניתן לנקוט נגדו בצעדים הבאים:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים