אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת ששוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה
מעסיק רשאי לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובדת במהלך תקופה זו, רק אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, או בהתקיים נסיבות מיוחדות
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ובנוסף לתבוע פיצוים בבית הדין לעבודה
בנוסף, במהלך תקופה זו אסור למעסיק לפטר את העובדת, ללא היתר מהממונה


אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת ששוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 יום ממועד חזרתה לעבודה, אלא אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

 • עד ליום 24.12.2020 האיסור על פיטורי עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות חל במשך 90 ימים ממועד החזרה לעבודה. בתיקון לחוק, הוארך המועד מ 90 יום ל-150 יום.
 • ההיתר יינתן רק אם יוכח שאין קשר בין הפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה, לשהות העובדת במקלט.
 • ניתן לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בתקופה זו רק אם אחד מהמצבים הבאים מתקיים, גם אם לא ניתן היתר מהממונה:
  • העובדת ביקשה להפחית את היקף המשרה עקב מצבה הרפואי.
  • הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי.
  • מדובר בהכנסה שמשולמת בהתאם לתפוקה ותפוקת העובדת ירדה מסיבות שלא תלויות במעסיק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • בנוסף, העובדת רשאית להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לקבלת פיצוי כספי עקב פגיעה בשכר שלא כדין.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים