אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת במהלך התקופה של חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום מתום החל"ת, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ותביעה לבית הדין לעבודה
סעיף זה אינו מגן על פגיעה זמנית בהיקף משרה לפי בקשת העובדת בשל מצבה הרפואי, ואינו מגן על פגיעה בהכנסה מכוח הסכם קיבוצי ועל פגיעה בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, אם תפוקת העובדת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק
במהלך תקופה זו גם אסור למעסיק לפטר ולתת לעובד/ת הודעה מוקדמת לפיטורים, אלא בהיתר
למידע נוסף ראו סעיף 9א לחוק עבודת נשים

למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה ובשכר של עובד/ת במהלך התקופה של חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום מתום החל"ת, אלא בהיתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

  • ההיתר יינתן רק אם הממונה תשתכנע שהפגיעה בשכר אינה קשורים ללידה או לחל"ת שלאחר חופשת הלידה.
  • למרות זאת, במקרים הבאים מותר למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובד/ת:
    • העובד/ת ביקש/ה להפחית את היקף משרתה בשל מצב רפואי,
    • הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי,
    • מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובד/ת ירד/ה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • אם המעסיק מפר הוראה זו, ניתן לנקוט נגדו בצעדים הבאים:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים