הקדמה:

אחראי על קטין רשאי לבקש לאשפז את הקטין בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי
אם מלאו לקטין 15 שנה, הוא יכול לפנות בעצמו בבקשה להתאשפז
חוק טיפול בחולי נפש קובע הוראות מיוחדות למקרים שבהם אין הסכמה בין הקטין והאחראי עליו לגבי האשפוז


קטין יכול לפנות לבית חולים פסיכיאטרי באמצעות האחראי עליו (הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס) ולבקש להתאשפז מרצונו.

 • אם מלאו לקטין 15 שנה, הוא יכול לפנות בעצמו לבית החולים ולבקש להתאשפז מרצונו.
 • קיימת חשיבות להסכמה לאשפוז הן מצד האחראי על הקטין והן מצד הקטין עצמו. במקרה שאחד מהם מתנגד לאשפוז, קובע החוק הוראות מיוחדות כיצד לפעול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים (מתחת לגיל 18) הפונים לאשפוז פסיכיאטרי.

למי ואיך פונים

 • לפי סעיף 4(א) לחוק טיפול בחולי נפש, אחראי על קטין (הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס) החולה במחלת נפש, ואשר מעוניין להתאשפז מרצונו, נדרש לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים אחר, ולחתום בשם הקטין על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפולים רפואיים.
 • קטין שמלאו לו 15 שנה, יכול לפנות בעצמו לבית החולים הפסיכיאטרי או למחלקה הפסיכיאטרית, לבקש להתאשפז ולתת את הסכמתו לאשפוז.
 • אם האחראי על הקטין מתנגד לאשפוז, לא יאושפז הקטין, והעניין יועבר להכרעת בית משפט לנוער. להרחבה ראו: אשפוז פסיכיאטרי בהסכמת הקטין בלבד.

שלבי ההליך

 • במקרה שהפנייה לאשפוז נעשתה על-ידי הקטין עצמו (ובתנאי שמלאו לו 15 שנה):
  • אם האחראי עליו אינו מתנגד לאשפוז, יאושפז הקטין בהתאם לנוהל הרגיל.
  • אם האחראי עליו מתנגד לאשפוז, יועבר העניין להכרעת בית המשפט. להרחבה ראו: אשפוז פסיכיאטרי בהסכמת הקטין בלבד.
 • במקרה שהפנייה נעשתה על-ידי האחראי על הקטין:
  • אם הקטין עצמו אינו מתנגד לאשפוז, יתנהל ההליך הרגיל. להרחבה ראו: אשפוז מרצון של מתמודדי נפש.
  • אם הקטין מתנגד לאשפוז, קובע החוק הוראות מיוחדות. להרחבה ראו: אשפוז פסיכיאטרי של קטין בהסכמת האחראי עליו.
  • משך האשפוז:
   • משך האשפוז כאשר ניתנה הסכמת האחראי, לא יעלה על חודשיים, אלא אם מדובר באשפוז שאינו כולל לינה בבית חולים.
   • ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער רשאית, לפי בקשה מנומקת בכתב של מנהל בית החולים, להאריך בהתאם לתכנית טיפול, או תקופת האשפוז לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים, אם שוכנעה כי הקטין זקוק לטיפול המחייב את הארכת תקופת האשפוז.
   • האחראי על קטין, עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), או קטין שמלאו לו 15 שנים, וכן מנהל בית החולים, רשאים בכל עת לפנות אל הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין.

ערעור

 • דרכי הערעור תלויות בשאלה אם הושגה הסכמה לאשפוז הן מצד הקטין והן מצד האחראי לו.
  • במקרה שהאשפוז נעשה בהסכמת הקטין ובהסכמת האחראי, הערעור על ההחלטות השונות ייעשה באופן המפורט כאן.
  • במקרה שניתנה הסכמת האחראי, אך הקטין עצמו מתנגד, יתבצע הערעור באופן המפורט כאן.
  • במקרה שהקטין (שמלאו לו 15) ביקש בעצמו להתאשפז, אך האחראי עליו התנגד, יתבצע הערעור באופן המפורט כאן.

חשוב לדעת