ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי
הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו
חיסכון בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח המנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי.

 • מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח הפנסיוני מועבר סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך למקרה של אובדן כושר העבודה. גובה הסכום משתנה בהתאם למסלול שבוחר החוסך.
 • הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.
 • חיסכון בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
 • למידע אודות שיעור וחלוקת ההפרשות לקרן פנסיה ראו בערך חובת ביטוח פנסיוני לעובדים, ולגבי שיעור וחלוקת ההפרשות בביטוח מנהלים ראו בערך ביטוח מנהלים.
 • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד באיזה מסלול לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני, וזכותו של העובד אף לבחור במסלול שאינו כולל כלל ביטוח נכות (הדבר אינו אפשרי בקרנות פנסיה מקיפות), אך במקרה כזה העובד לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו במקרה של נכות - לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק.

אובדן כושר עבודה עקב מחלות קיימות

 • בקרנות הפנסיה המקיפות כולל הביטוח גם מקרים שבהם נגרם אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שהיתה קיימת וידועה גם לפני שהחוסך הצטרף לקרן הפנסיה, אך כיסוי זה נכנס לתוקף לאחר 60 חודשים (5 שנים) מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה.
 • החיסכון הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים אינו מבטח בדרך כלל את החוסכים מפני אירועים הקשורים במחלות קיימות. עם זאת המבוטח וחברת הביטוח יכולים להסכים כי הביטוח יכסה גם מחלות קיימות, אולם במקרה כזה הפרמיה החודשית שישלם המבוטח תהיה גבוהה יותר.
 • חיסכון בקופות גמל אינו כולל כיסוי ביטוחי כלל, כלומר אינו מבטח את החוסך מפני אובדן כושר עבודה או מוות.
 • למידע נוסף ראו כיסוי ביטוחי למחלות קיימות במסגרת הפנסיה.

אובדן יכולת לעבוד במקצוע הספציפי המתאים לכישוריו של המבוטח

 • הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מגן בדרך כלל רק מפני אובדן מוחלט של כושר עבודה לעבוד בכל מקצוע שהוא המתאים לכישוריו. משמעות הדבר היא שאם בעתיד יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק אך יוכל לעסוק במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.
 • הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים מכסה בדרך כלל גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח. כלומר, די בכך שהמבוטח לא יכול עוד לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד כדי שיהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, אף אם יש ביכולתו לעסוק בעבודה אחרת.
 • מומלץ לברר מול הגוף הפנסיוני את היקף הכיסוי של הביטוח.

ויתור על ביטוח נכות במסגרת הביטוח הפנסיוני

 • בקרנות פנסיה מקיפות לא ניתן לוותר על ביטוח הנכות.
 • חוסך בביטוח מנהלים רשאי להצטרף למסלול חיסכון פנסיוני שאינו מכיל רכיב ביטוח מפני נכות. במקרה כזה אם תיגרם לו נכות, הוא לא יהיה זכאי לקצבה לא מחברת הביטוח ולא מהמעסיק. למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד ואסור לו לסרב לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול ללא כיסוי ביטוחי למצב של נכות.
 • בקופות גמל אין רכיב של ביטוח כלל.

שיעורי ההפרשות לביטוח נכות

קרנות פנסיה

 • בקרנות פנסיה חלק מההפרשות לקרן מיועדות לרכיב אובדן כושר עבודה.
 • השיעור המדויק של ההפרשות לרכיב זה נקבעות בהתאם למסלול ההשקעה שבחר העובד.
 • בכל מקרה בחירת המסלול לא תשפיע על שיעור ההפרשות הכולל שעל המעסיק או העובד לבצע לקרן הפנסיה. (למידע על שיעורי ההפרשות ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים).

ביטוחי מנהלים

 • בעיקרון חלקו של המעסיק (6.5% מהשכר) חייב לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. למרות זאת, עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי לנכות, ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו.
 • בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
 • אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, המעסיק חייב להגדיל את חלקו בהפרשות, אולם בכל מקרה סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים לא יעלו על 7.5% מהשכר.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

[קטגוריה:מנוע הזכויות]]