הקדמה:

עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות על החייב הגבלות שונות וביניהן מעוכבת יציאתו מן הארץ
החייב, מייצג מטעמו או הנאמן, רשאים להגיש בקשה לביטול ההגבלה (באופן מלא או חלקי)
את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי)
למידע נוסף ראו הגשת בקשות להכרעת הממונה בהליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח
הערת עריכה
בגדול לפי התקנות /חוק רשום שחייב/זוכה/בעל עניין שאינו מיוצג רשאי להגיש את זה באופן ידני, אבל בדף השירות בגוב אין התייחסות לזה. אותו כנ"ל נכון לכל הערכים של הגשת הבקשות לממונה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:11, 15 בינואר 2020 (IST)
הערת עריכה
בשלב הזה התוכן של הערך מתיחס רק לחובות מעל 150 אבל נעדכן אותו תוך כדי תנועה ונכניס בתוכו מידע גם על חובות תחת ל-150, ואז נשנה גם את האזהרה וגם את ה"ראו גם".
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:52, 28 בדצמבר 2019 (IST)

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות עליו הגבלות שונות, ביניהן, מעוכבת יציאתו מן הארץ.

 • החייב, מייצג מטעמו או הנאמן, רשאים להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לביטול ההגבלה (באופן מלא או חלקי).
 • הבקשה תוגש באופן מקוון (ממוחשב) באמצעות אתר הפניות והבקשות של הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס לאתר בקשות ופניות לממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • בתחתית הדף, יש להזין את מספר תיק חדלות הפירעון שנפתח אצל הממונה וללחוץ על "אישור" (מספר התיק מופיע בצו לפתיחת ההליכים. ניתן לאתר את מספר התיק גם באמצעות אתר המידע המקוון.
 • כעת יש ללחוץ על הכפתור "בקשה חדשה" ולעדכן את פרטי מגיש הבקשה (החייב, המייצג או הנאמן).
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות המופיעות בו ולוודא כי נמסרים, בין היתר, המידע והמסמכים הבאים:
  • מהו הצורך ביציאה מן הארץ (רפואי, אישי, עבודה וכו') ולצרף אישורים מתאימים התומכים בצורך ביציאה.
  • המועדים המדויקים של היציאה והחזרה לארץ.
  • היעד המדויק בחו"ל כולל מקום השהייה (מלון, משפחה, חברים, מעסיק וכו').
  • עלויות השהייה ואם יש גורם המממן את השהייה בחו"ל, יש לצרף תצהיר מהגורם המממן.
  • בטוחות - ערבות בנקאית או ערבים (יש לצרף 3 תלושי שכר אחרונים של הערבים, צילום תעודת זהות ואישור על העדר תיקים בהוצל"פ).
  • במקרה של יציאה לצורך עבודה- יש לפרט מהי התועלת הכלכלית, כולל אישור על כך מהמעסיק.
  • תצהיר התומך בבקשה וכן הצהרה על אי-שימוש לרעה וניצול לרעה של בקשת ביטול צו עיכוב היציאה מהארץ.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב, המייצג או הנאמן) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • החלטת הממונה תישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
שימו לב
 • ניתן לבקש במסגרת מילוי הבקשה כי היא תהיה חסויה. במקרה כזה, הבקשה לא תופיע באתר המידע המקוון באופן אוטומטי (פרטים ומידע על תיקי חדלות פירעון).
 • אם הממונה לא קיבל את הבקשה לחיסיון, הבקשה תופיע באתר המידע המקוון.
הערת עריכה
ומה הפרוצדורה בנוגע לקבלת תגובת הנושים/הממונה/הנאמן לבקשה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:02, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשה, הבקשה תועבר להכרעת בית-המשפט.
הערת עריכה
איך היא עוברת? האם יש דיון? תוך כמה זמן?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:34, 12 בדצמבר 2019 (IST)

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • אם הבקשה התקבלה והצו בוטל, מומלץ לבדוק כי ביטולו אכן עודכן ברשות הגבולות. למידע נוסף ראו: בדיקת ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים