הקדמה:

חייב שדירתו ממושכנת, והיא עומדת להימכר במסגרת הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל להשהות את ההחלטה בעניין מכירת הדירה אם אינו מיוצג ע"י עורך דין
ההשהיה נועדה לאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי אם החייב זכאי לייצוג כזה
הרשם יכול להשהות את ההחלטה גם ביוזמתו ובתנאי שהחייב מעוניין בכך


רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות החלטה על מכירת דירת מגורים במסגרת הליכי מימוש משכנתא, אם החייב אינו מיוצג ע"י עורך דין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב בהוצאה לפועל שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה.
  2. הזוכה בתיק פתח בהליכי מימוש המשכנתא בלשכת ההוצאה לפועל.
  3. החייב הוזמן לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל בעניין מכירת הדירה.
  4. החייב אינו מיוצג ע"י עורך דין.
  5. החייב מעוניין למנות לעצמו עורך דין או שימונה לו עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי (אם הוא זכאי לכך לפי החוק).

למי ואיך פונים

 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 • לפני הדיון עצמו:
 • במהלך הדיון בבקשה:
  • החייב יכול לבקש בעל פה מהרשם להשהות את ההחלטה עד שהוא ימנה לעצמו עורך דין או עד שימונה לו עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי.
הערת עריכה
האם הרשם מחלט אוטומטית? מבקש תגובת הצד השני?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 26.01.2013, 13:18 (IST)
הערת עריכה
האם הערעור ברשות או בזכות? לפי החוק זה ברשות אבל אם תימכר הדירה אז ניתן לערער בזכות על המכירה. אני צודק?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 26.01.2013, 13:18 (IST)

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על השהיית ההחלטה גם מיוזמתו (מבלי שהחייב הגיש בקשה לכך) ובתנאי שהחייב מעוניין בהשהיית ההחלטה על מנת לאפשר לו למנות לעצמו עורך דין או לבקש סיוע משפטי.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל