הקדמה:

לאחר שהחייב הגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ולפני שניתן הצו, הוא יכול לבקש למשוך את הבקשה (שלא תטופל)
את הבקשה למשיכה רשאים להגיש החייב או מייצג מטעמו
את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון
חייב ששילם אגרה בגין הגשת הבקשה לקבלת הצו, רשאי להגיש יחד עם בקשת המשיכה גם בקשה לקבלת החזר האגרה ששולמה
למידע נוסף ראו הגשת בקשה, פניה או תלונה לממונה על חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח
הערת עריכה
יש הליך מקביל בהוצל"פ?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:15, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

בתקופה שבין הגשת הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבין ההחלטה האם לתת את הצו או לא, החייב (או מייצג מטעמו), רשאי לחזור בו (להתחרט) ולבקש כי לא תתקבל החלטה בבקשה ולא יינתן צו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב, אשר עומד בשלושת התנאים הבאים:
  1. סכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח.
  2. הגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  3. טרם ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
הערת עריכה
כאשר ייכתב הפורטל של מתחת ל 150, לא לשכוח להכניס לינק גם להגדרה של צו לפתיחת הליכים כשהחובות מתחת ל 150
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:20, 17 בדצמבר 2019 (IST)

למי ואיך פונים

 • את בקשת המשיכה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות מערכת מקוונת.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות טרם מתן צו פתיחת הליכים".
 • בדף שיפתח יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש לעקוב אחר ההנחיות, לפרט את נימוקי הבקשה, לצרף כל כל המסמכים הנדרשים (בפורמט PDF) ולחתום במקומות הנדרשים.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר להחלטת הממונה שתישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.
הערת עריכה
ב"לצרף מסמך המפרט"- הכוונה היא שבעצם יש לצרף מסמך ב PDF ולהעלות אותו כחלק מהטופס?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:46, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשת המשיכה, הבקשה תועבר להכרעת בית-המשפט.
הערת עריכה
יש בכלל שיקול דעת לממונה? מה לגבי החזר האגרה ששולמה? איך הפרוצדורה של העברת ההכרעה לבית משפט
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:34, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • חייב ששילם אגרה בגין הגשת הבקשה לקבלת הצו, רשאי להגיש יחד עם בקשת המשיכה גם בקשה לקבלת החזר האגרה ששולמה.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הערת עריכה
בגוב רשום סע' 104 אבל זה סעיף שמדבר על הגשת בקשה לקבלת הצו ולא מצוין שם מידע על משיכה.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:50, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

הרחבות ופרסומים