אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

בית המשפט קבע שגברים-אבות זכאים לאותן תוספות (שכר) הוריות המוענקות לנשים-אמהות
בית המשפט קבע שזכות הורית לא יכולה להיחשב כ"אפליה מתקנת" לצורך אי תשלום תוספות (שכר) הוריות לגברים

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה באר שבע
מס' תיק:
ע"ע 300301/97
תאריך:
30.09.2001


התובע הנו אב לילדים, שלחלקם טרם מלאו 14 ולשניים מהם טרם מלאו 5, ועובד כמורה.

לפי הסכם קיבוצי קיים, עובדת הוראה שהינה אם לילדים מתחת לגיל 14 זכאית לקבל תוספת שכר של 10% אם היא עובדת מעל 79% משרה. כמו כן, מורה שהינה אם לילדים מתחת לגיל 5 זכאית לתוספת השתתפות בתשלום על מעונות. רעייתו של התובע אינה זכאית לקבל תוספות אלה ממקום עבודתה והתובע ביקש לקבלן. המדינה סרבה, בטענה כי הוראה זו מהווה העדפה מתקנת לנשים להוראה המוגנת על פי חוק.

ביה"ד קבע כי המדובר בזכות שבהורות הניתנת לתא המשפחתי ואינה באה בגדר אפליה מתקנת שנועדה לאישה דווקא. פסק דין הצהרתי הקובע כי אי הענקת זכות לרכיבי השכר הנ"ל (תוספת מעונות ותוספת שכר) לתובע, מהווה אפליה פסולה.

משמעות

  • גברים-אבות זכאים לאותן תוספות הוריות להן זכאיות נשים-אמהות.
  • זכות הורית לא יכולה להיחשב כ"אפליה מתקנת" לצורך אי תשלום תוספות הוריות לגברים.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.