גמלת ילד נכה משולמת עבור ילדים בהתאם ללקות שיש להם ומידת תלותם בזולת
שיעורי הגמלה הם 50%- 1,771 ₪, 100%- 3,479 ₪, 112%- 4,099 ₪, 188%- 6,542 ₪, 235%- 8,313 ₪ (נכון ל-2024)
במקרים שיפורטו בהמשך משולמות תוספות לגמלה


גמלת ילד נכה משולמת לילדים מגיל 91 ימים (ולעתים מהלידה) עד גיל 18 שנים ו-3 חודשים, בהתאם לליקויים השונים ומידת התלות של הילדים בזולת.

 • הזכאות עשויה להיקבע לתקופה זמנית בהתאם לנסיבות ולסוג הלקות (ראו הרחבות לגבי לקויות ספציפיות). אם נקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה המוסד לביטוח לאומי יבקש חומר רפואי עדכני ויזמן לוועדה רפואית נוספת.
 • התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא. כמו כן ניתן למצוא את פירוט שלבי התהליך בהמשך.
ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת


מי זכאי?

 • ילדים מגיל 91 ימים שזקוקים להשגחה של אדם אחר כדי למנוע מצבי סיכון לעצמם או לאחרים באופן שחורג מאד לגילם.
 • ילדים מגיל 91 ימים (ולעתים כבר מגיל הלידה) שזקוקים לטיפול רפואי מיוחד או קבוע.
 • ילדים מגיל 91 ימים עד גיל 3 עם עיכוב התפתחותי שלא מבצעים את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילם מסוגלים לבצע.
 • ילדים מגיל 3 שנים (או קצת לפני כן) שתלויים הרבה יותר מבני גילם בעזרה של אדם אחר לביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, לאכול, להתרחץ, להתנייד בבית ולשמור על היגיינה אישית).
 • ילדים מגיל הלידה עם ירידה בשמיעה.
 • ילדים מגיל 91 ימים עם לקות ראייה.
 • ילדים מגיל 91 ימים עם פסיכוזה, לקות על רצף האוטיזם או מצב פסיכיאטרי התנהגותי דומה לאלה.
 • ילדים מגיל הלידה עם תסמונת כרומוזומלית, כולל תסמונת דאון.
 • ילדים מגיל 3 שנים עם היעדר מוחלט של תקשורת מילולית שזקוקים לסיוע בתקשורת.
 • לפרטים נוספים על לקויות ומחלות מזכות, ראו "הרחבות לגבי אוכלוסיות זכאים" בפורטל גמלת ילד נכה והטבות נלוות.

תנאי זכאות כלליים

ילדים ששוהים במוסד או בבית חולים

 • ילדים ששוהים בתנאי פנימייה במוסד עם שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום, זכאים לגמלה חלקית בסכומים הבאים:
  • 613 ₪ למי שעונים על תנאי הזכאות לגמלה בשיעור 50%.
  • 1,227 ₪ למי שעונים על תנאי הזכאות לגמלה בשיעור 100% ומעלה.
 • במקרים הבאים סכום הגמלה ישולם במלואו:
  • ההורים נושאים בכל הוצאות אחזקתם של הילדים במוסד.
  • הילדים נמצאים בבית חולים לצורך ריפוי או שיקום רפואי והוריהם (או מי שמקבלים את הגמלה עבורם) נמצאים עמם ומטפלים בהם.
 • ילדים שזכאים לגמלה ומאושפזים בבית חולים ימשיכו לקבל את הגמלה למשך שנה מיום האשפוז. אחרי שנה הזכאות תיבדק מחדש בהתאם לסיבות האשפוז.

ילדים ששוהים אצל משפחת אומנה

 • הורים שילדם שוהה אצל משפחת אומנה לא זכאים לתשלום גמלת ילד נכה עבור הילד.
 • החל מ-20.05.2024 הורי האומנה יכולים לקבל את הגמלה:
  • אם ילד קיבל גמלת ילד נכה לפני השמתו באומנה, משרד הרווחה יודיע למוסד לביטוח לאומי על ההשמה והורה האומנה יתחיל לקבל את הגמלה ב-1 בחודש אחרי שההודעה תתקבל.
  • אם ילד שיש לו מוגבלות או מחלה קשה לא קיבל גמלת ילד נכה לפני השמתו באומנה, הורה האומנה יהיה רשאי להגיש תביעה לגמלת ילד נכה. יש לצרף לתביעה אישור של מנחה האומנה.
   • על הורה האומנה ליידע את הורי הילד מראש (ישירות או באמצעות מנחה האומנה) על כוונתו להגיש את התביעה ועל ביצוע הפעולות הנדרשות להגשת התביעה והטיפול בה.
   • אם התביעה תאושר, הגמלה תשולם להורה האומנה לתקופה שמתחילה ב-1 בחודש שבו הילד הושם אצל משפחת האומנה (אך לא לפני 01.06.2024). זאת בתנאי שבמועד הגשת התביעה הילד שהה אצל אותה משפחה לפחות חודש.
  • במשפחת אומנה שמקבלת גמלת ילד נכה עבור שני ילדים או יותר, תשולם עבור כל ילד גמלה עם תוספת של 50% מסכום הגמלה שנקבעה לו.
 • משפחת האומנה זכאית גם להטבות שנלוות לגמלה.
 • משפחת אומנה שמטפלת בילד מונשם זכאית לתוספת לגמלת ילד נכה עבור ילד מונשם אם הילד עונה על תנאי הזכאות לתוספת.

זכאות לגמלת ילד נכה ולגמלת ניידות

 • ילד שמקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות, או קיבל את ההטבות ומשפחתו טרם החזירה הלוואה עומדת לרכב חדש, לא יהיה זכאי לתשלום גמלת ילד נכה במקביל.
 • עם זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים ילד שמקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות ועונה על תנאי הזכאות לגמלת ילד נכה יוכל לקבל את שתי הגמלאות במקביל:
  • נקבעו לו לפחות 80% מוגבלות בניידות על-ידי הוועדה הרפואית
  • הוועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו
  • הוועדה הרפואית קבעה שעקב ליקוי בגפיו התחתונות הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו ועקב מוגבלותו הוא לא מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים
  • להוריו יש ילד נוסף שזכאי לגמלת ילד נכה או לגמלת ניידות

שיעורי הגמלה

 • שיעורי הגמלה הם 50%, 100%, 112% 188% ו-235%.
  • ילדים עם יותר מלקות אחת שמזכה בגמלה יהיו זכאים לגמלה בשיעור הגבוה יותר מבין הזכאויות.
  • מי שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 50% זכאים לקצבה בשיעור 100%.
  • מי שנקבעו להם 2 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100% זכאים לקצבה בשיעור 112%.
  • מי שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100% זכאים לקצבה בשיעור 188%.
 • למידע על דרגת הזכאות שנקבעת לפי לקויות שונות ראו בפורטל גמלת ילד נכה והטבות נלוות ("הרחבות לגבי אוכלוסיות זכאים").
 • במקרים שיפורטו בהמשך משולמות תוספות לגמלה.

גמלת ילד נכה בשיעור 50%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור 50% הוא 1,771 ₪, נכון ל-2024.
 • לגמלה בשיעור 50% זכאים:
  1. מי שזקוקים להשגחה חלקית של הזולת בגלל ליקוי, מחלה כרונית, בעיה התנהגותית או הבנה לקויה (למשל אלרגיה מסכנת חיים, דושן בשלב התחלתי, הפרעת קשב וריכוז קשה, או מוגבלות שכלית קלה).
  2. מי שתלויים במידה רבה בעזרת הזולת (צברו בין 5 ל-7 נקודות במבחן התלות).
  3. ילדים עם תפקוד לקוי של שתי גפיים שמתקשים הרבה יותר מבני גילם לבצע פעולות כמו עמידה, הליכה, אחיזת חפצים ואכילה.
  4. מי שחסר להם גף אחד או שהם סובלים מחוסר תפקוד מלא בגף אחד (זכאות שנוספה החל מאוגוסט 2023).
  5. מי שלפי הוראת רופא צריכים לעבור בדיקת דם לפחות פעמיים ביום באופן קבוע.
  6. מי שזקוקים לסיוע בתקשורת (החל מגיל 3).
  7. ילדים עם ירידה בשמיעה של 40 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור בשתי האזניים, שזקוקים למכשירי שמיעה באופן קבוע.
  8. ילדים עם תסמונת כרומוזומלית, כולל תסמונת דאון.
 • ילדים עם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 50% זכאים לקצבה בשיעור 100% (3,479 ₪ נכון ל-2024).
 • מי ששוהים בתנאי פנימייה במוסד עם שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום זכאים לגמלה חלקית בסך 613 ₪. אם הוריהם מממנים את כל הוצאות אחזקתם הם זכאים לגמלה המלאה.

גמלת ילד נכה בשיעור 100%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור 100% הוא 3,479 ₪, נכון ל-2024.
 • לגמלה בשיעור 100% זכאים:
  1. ילדים עד גיל 3 עם עיכוב התפתחותי שלא מבצעים את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילם מבצעים.
  2. מי שזקוקים להשגחה מלאה בכל שעות היממה ובכל מקום בגלל אירועים רפואיים שדורשים טיפול מיידי, או כי הם לא מסוגלים להבחין בגורמי סיכון להם או לאחרים בהשוואה לבני גילם.
  3. ילדים עם ירידה קבועה בשמיעה של 45 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור בשתי האזניים.
  4. ילדים עם לקות ראייה.
  5. ילדים עם פסיכוזה, לקות על רצף האוטיזם או מצב פסיכיאטרי התנהגותי דומה לאלה.
  6. מי שזקוקים לטיפול רפואי מיוחד - בחלק מהמקרים.
  7. מי שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 50%.
 • מי שנקבעו להם 2 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100% זכאים לקצבה בשיעור 112% (4,099 ₪ נכון ל-2024).
 • מי שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100% זכאים לקצבה בשיעור 188% (6,542 ₪ נכון ל-2024).
 • מי ששוהים בתנאי פנימייה במוסד עם שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום זכאים לגמלה חלקית בסך 1,227 ₪. אם הוריהם מממנים את כל הוצאות אחזקתם הם זכאים לגמלה המלאה.

גמלת ילד נכה בשיעור 112%

 • החל מינואר 2022 נוספה דרגת זכאות בשיעור 112%.
 • סכום גמלה בשיעור 112% הוא 4,099 ₪, נכון ל-2024.
 • לגמלה בשיעור 112% זכאים:
  1. מי שתלויים בעזרת הזולת במידה רבה מאוד (צברו בין 8 ל-9 נקודות במבחן התלות).
  2. מי שנקבעו להם 2 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100%.
 • מי ששוהים בתנאי פנימייה במוסד עם שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום זכאים לגמלה חלקית בסך 1,227 ₪. אם הוריהם מממנים את כל הוצאות אחזקתם הם זכאים לגמלה המלאה.

גמלת ילד נכה בשיעור 188%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור 188% הוא 6,542 ₪, נכון ל-2024.
 • לגמלה בשיעור 188% זכאים:
  1. כל מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת (צברו בין 10 ל-12 נקודות במבחן התלות).
  2. מי שתלויים לחלוטין במידה רבה במיוחד בעזרת הזולת (13 נקודות לפחות במבחן התלות) ומקבלים תוספת עבור שני מטפלים או תוספת למונשמים.
  3. מי שזקוקים לטיפול רפואי קבוע ומקבלים תוספת עבור שני מטפלים או תוספת למונשמים.
  4. מי שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100%.
 • מי ששוהים בתנאי פנימייה במוסד עם שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום זכאים לגמלה חלקית בסך 1,227 ₪. אם הוריהם מממנים את כל הוצאות אחזקתם הם זכאים לגמלה המלאה.

גמלת ילד נכה בשיעור 235%

 • החל מינואר 2022 נוספה דרגת זכאות בשיעור 235%.
 • סכום הגמלה בשיעור 235% הוא 8,313 ₪, נכון ל-2024.
 • לגמלה בשיעור 235% זכאים ילדים שלא מקבלים תוספת למונשמים או תוספת עבור שני מטפלים ומתקיים לגביהם אחד מאלה:
 • מי ששוהים בתנאי פנימייה במוסד עם שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום זכאים לגמלה חלקית בסך 1,227 ₪. אם הוריהם מממנים את כל הוצאות אחזקתם הם זכאים לגמלה המלאה.

תוספות לגמלה

תוספת לילדים עם שני מטפלים

 • ביולי 2022 נקבעה זכאות לתוספת של 6,542 ₪ (נכון ל-2024) למי שעונים על כל התנאים הבאים:
  • הילדים תלויים לחלוטין (או תלויים לחלוטין במידה רבה במיוחד) בעזרת הזולת או זקוקים לטיפול רפואי קבוע.
  • הילדים צריכים שני מטפלים בגלל מצבם הרפואי ותלותם בזולת, לדעת רופא המוסד לביטוח לאומי.
  • להורים יש שני היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד.
  • ההורים מעסיקים בפועל שני עובדים זרים, או עובד זר ועובד ישראלי במשרה מלאה שאינו בן משפחה.
   • בני משפחה נחשבים: בני זוג, הורים, סבים, ילדים, אחים, גיסים, דודים, חמים או נכדים, ובני הזוג של כל אחד מהם.
 • תוספת זו תשולם עבור ילד אחד במשפחה (גם אם כמה אחים עונים על תנאי הזכאות לתוספת).
 • התוספת לא תשולם למי שמקבלים תוספת למונשמים (ראו בהמשך).

תוספת לילדים מונשמים

משפחות עם שני ילדים נכים או יותר

 • משפחה שבה שני ילדים או יותר זכאים לגמלת ילד נכה, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבור כל אחד מהילדים.
 • התוספת לגמלה של כל ילד תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לו.
דוגמה
משפחה שבה ילד אחד זכאי לגמלה בשיעור 100% ואחיו זכאי לגמלה בשיעור 50%:
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור 100% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור 150%.
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור 50% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור 75%.
 • משפחה עם שני ילדים נכים שמקבלת גמלת ילד נכה רק עבור אחד מהם תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבורו, אם הסיבה שהילד השני לא זכאי לגמלה היא אחת מאלה:
  • הילד שוהה אצל משפחת אומנה.
  • הילד מעל גיל 18 וקיבל לפני כן גמלת ילד נכה.
 • במשפחה עם שני ילדים שזכאים לגמלת ילד נכה או ילד אחד שזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני שזכאי לגמלת ניידות, תיתכן זכאות של אותו ילד גם לגמלת ילד נכה וגם לגמלת ניידות.

הכנות נדרשות

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

תהליך מימוש הזכות

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לגמלה הגשת תביעה לגמלת ילד נכה חשוב לזכור לשלוח את כל המסמכים הנדרשים
אחרי שהתביעה תוגש יוחלט אם אפשר לקבוע את אחוזי הנכות ללא נוכחות הילד. דיון בוועדה רפואית לגמלת ילד נכה ללא נוכחות הילד אם נקבעה לילד זכאות על סמך מסמכים בלבד ניתן לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.
אם הוחלט שנדרשת בדיקה של הילד, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית- בהתאם לגיל ילדכם.
 • חשוב להגיע לוועדה במועד שנקבע או להודיע מראש על אי הגעה.
 • אם הילד לא זקוק לעזרה בפעולות היום-יום, תוכלו לבקש שפעולות אלה לא ייבדקו בוועדה.
החלטת הוועדה בתוך 45 ימים מהיום שהתקבלה התביעה עם כל המסמכים הרלוונטיים, תישלח לכם ההחלטה בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 • במקרים שונים עשויה להיקבע זכאות זמנית (מקרים רלוונטיים מפורטים בהרחבות הספציפיות לאוכלוסיות הזכאים).
 • אם נקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה המוסד לביטוח לאומי יבקש חומר רפואי עדכני ויזמן לוועדה רפואית נוספת.
אם הזכאות אושרה, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה. הגמלה תועבר ב-28 בכל חודש לחשבון הבנק של ההורה/אפוטרופוס שמגדל את הילד. ראו שיעורי הגמלה.
תשלום רטרואקטיבי ייתכן תשלום רטרואקטיבי עד שנה לפני הגשת התביעה אם התקיימו באותו זמן התנאים המזכים, לפי המועד המוקדם מבין אלה:
 • המועד שבו תועדו לראשונה ברשומה הרפואית של הילד תסמינים שקשורים ללקות שלו.
 • המועד שבו הלקות של הילד החלה לגרום לעומס טיפולי כבד ביותר, לדעת רופא מומחה ברפואת ילדים מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • לילד שזכאי לגמלה בגלל עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ייתכן תשלום רטרואקטיבי עבור חצי שנה לכל היותר לפני הגשת התביעה.
 • התשלום הרטרואקטיבי לא ניתן אוטומטית ורצוי לבקש אותו כאשר מגישים את התביעה.
אם אינכם מרוצים מההחלטה (למשל אם לא אושרה הזכאות, או שאושרה זכאות חלקית/זמנית), תוכלו לערער בתוך 90 יום מהיום שבו התקבלה ההחלטה. ערר על החלטת ועדה רפואית לילד נכה
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים תוכלו לערער בתוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים
רוצים לערער על החלטה של פקיד התביעות שלא קשורה לקביעת הוועדה הרפואית?
 • תוכלו להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מהיום שקיבלתם הודעה על דחיית הבקשה לגמלה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הגמלה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (אם תמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לגמלת ילד נכה
אם ילדכם (מעל גיל 3) זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום באופן שחורג מבני גילו ושיעור הגמלה שהוא מקבל נקבע ללא התייחסות לנושא התלות בזולת, תוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות. בדיקת תלות לגמלת ילד נכה ניתן להגיש את הבקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים.

זכאות בגיל 18

 • מי שקיבלו גמלת ילד נכה עד גיל 18 ימשיכו לקבל את הגמלה במשך 3 חודשים אחרי גיל 18.
 • כאשר מגיעים לגיל 18 ניתן לבדוק את הזכאות לקצבת נכות והטבות נלוות בהתאם לקביעת נכות רפואית וקביעת דרגת אי כושר.
 • הזכאות לקצבת נכות כללית מתחילה 3 חודשים (90 ימים) אחרי שנקבעה דרגת אי הכושר.
  • אם נקבעה דרגת אי-כושר 100% למשך 6 חודשים לפחות, הזכאות תתחיל מהיום ה-31 לקביעת הדרגה.
  • החל מ-01.01.2022, מי שזכאים בגיל 18 לגמלת ילד נכה וגם לקצבת נכות כללית בשיעור 100%, או לקצבת נכות בשיעור 100%+שר"ם, יקבלו מגיל 18 וחודש עד גיל 18 ו-3 חודשים את התשלום הגבוה מבין 3 האפשרויות.

תהליכים מיוחדים

ילדים על רצף האוטיזם

 • ניתן להגיש תביעה לגמלה עבור ילדים על רצף האוטיזם כאשר פונים לקבלת הכרה על-ידי משרד הרווחה (ההכרה מאפשרת לקבל זכויות והטבות שונות).
 • העובדים הסוציאליים/מפקחים ממשרד הרווחה יעבירו את התביעה, בצירוף החומר הרפואי שיש ברשותם, אל המוסד לביטוח לאומי.

ילדים עיוורים ולקויי ראייה

שימו לב
קביעת נכות רפואית לילד
החל מספטמבר 2019 המוסד לביטוח לאומי קובע במקביל לקביעת הזכאות לגמלת ילד נכה גם את אחוזי הנכות הרפואית לילדים שיש להם לקות חמורה.
 • נכות רפואית שנקבעת לצמיתות בשיעורים מסוימים מקנה זכאות להטבות הבאות מרשות המסים:
 • המוסד לביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי לרשות המסים מידע על ילדים שמקבלים גמלת ילד נכה בשיעור 188% לפחות וילדים שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או 90% נכות רפואית משוקללת מכמה ליקויים).
 • במקרים אלה, כשמגישים את הבקשה להטבת המס אין צורך לעבור ועדה רפואית נוספת ואף לא לצרף אישור על שיעור הנכות.
 • בשאר המקרים ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת אחוזי הנכות על-ידי ועדה רפואית, שתבחן את זכאות הילד בהליך מזורז בהתאם למסמכים הרפואיים.
 • למידע נוסף ראו במדריך רשות המסים- זכויות מס לאנשים עם מוגבלות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים