זכאי גמלת ניידות השוהים בחו"ל עשויים להיות זכאים לתשלום קצבת ניידות, בתנאים מסויימים
שאר ההטבות הניתנות במסגרת גמלת ניידות יאושרו לזכאים רק לאחר חזרתם לארץ
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


ככלל, כדי לענות על תנאי הזכאות לגמלת ניידות יש להיות תושב/ת ישראל ולהימצא בישראל.

פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

זכאי שקיבל קצבת ניידות

 • זכאי לגמלת ניידות שקיבל קצבת ניידות במשך 3 חודשים רצופים לפחות לפני יציאתו מהארץ:
  • מי שיצא לחו"ל לפני ה- 01.07.2017 זכאי להמשיך ולקבל את הקצבה בחו"ל למשך 6 חודשים.
  • מי שיצא לחו"ל אחרי ה- 01.07.2017 זכאי להמשיך ולקבל את הקצבה בחו"ל למשך 3 חודשים.
 • מי שקיבל קצבת ניידות במשך פחות מ-3 חודשים רצופים לפני יציאתו מהארץ ושהה בחו"ל למשך יותר מחודש קלנדרי (מה-1 בחודש מסוים עד ליום האחרון באותו חודש), יפסיק לקבל את הקצבה ב- 1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ.

זכאי שנמצא בחו"ל לרגל שליחות מטעם המדינה

 • זכאי לגמלת ניידות השוהה בחו"ל לרגל שליחות מטעם המדינה זכאי לתשלום קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב.
 • הזכאות נמשכת כל תקופת השהייה בחו"ל ללא הגבלת זמן, והיא אינה מותנית בקבלת קצבת ניידות לפני היציאה לחו"ל.
 • הקצבה משולמת כאשר השליחות בחו"ל היא של הזכאי, של בן זוגו או של הורהו (אם הוא קטין או בגיר שההורה מונה לו כאפוטרופוס).

זכאי שנמצא בחו"ל לרגל שליחות מטעם מעסיק ישראלי

 • מי שקיבל קצבת ניידות במשך 3 חודשים רצופים לפחות לפני יציאתו לחו"ל לרגל שליחות מטעם מעסיק ישראלי, זכאי לקצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, לתקופה של עד 24 חודשים.
 • הקצבה משולמת כאשר השליחות מטעם המעסיק היא של הזכאי, של בן זוגו או של הורהו (אם הוא קטין או בגיר שההורה מונה לו כאפוטרופוס).

זכאי שנמצא בחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי

 • מי שקיבל קצבת ניידות במשך 3 חודשים רצופים לפחות לפני יציאתו לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי (לא כולל טיפולי ספא, מרחצאות וכד'), זכאי לקצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב.
 • הזכאות לקבלת הקצבה היא לתקופה של עד 24 חודשים.

החזר הלוואה

 • אם זכאי לגמלת ניידות שקיבל הלוואה עומדת או הלוואה מקרן הלוואות (לרכישת רכב לאבזרים מיוחדים או לרכישת רכב פרטי) שוהה בחו"ל 3 חודשים ומעלה, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש ממנו את החזר ההלוואה.
 • במקרים הבאים מקבל הלוואה עומדת לא יידרש להחזיר את ההלוואה, אם יקבל לכך אישור מראש ובכתב:
  • מי שיצא לחו"ל לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ונתן למוסד לביטוח לאומי ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסכום השווה לסכום ההלוואה העומדת.
  • מי שיצא לחו"ל לתקופה שאינה עולה על 4 שנים ומתקיימים לגביו 3 התנאים הבאים:
   • נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות ויש לו הגבלה תיפקודית גם בגפיים העליונות.
   • הוא יצא לחו"ל בשליחות של מעסיקו הישראלי על פי חוזה עבודה שנחתם בישראל.
   • הוא מסר למוסד לביטוח לאומי בטוחה, בהתאם לדרישת המוסד, להחזר ההלוואה העומדת.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים