הקדמה:

גמלה זו משולמת לשאירים אם הנפטר עלה ארצה בגיל 60-62 ומעלה
חשוב להגיש את התביעה לקבלת הגמלה סמוך למועד הפטירה
שיעורי הגמלה המיוחדת זהים לשיעורי קצבת שאירים ללא תוספת ותק
ראו מידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלה מיוחדת משולמת לאלמנה של תושב ישראל שגם היא תושבת ישראל, אם בעלה לא היה מבוטח מפני שעלה ארצה בגיל 60-62 ומעלה, כמפורט בטבלה הנמצאת כאן.

 • הגמלה משולמת אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • המנוח היה תושב קבע, שעלה לארץ לפי חוק השבות ונעשה תושב ישראל לאחר שמלאו לו 60 שנים (בהתאם לטבלה הנמצאת כאן).
  • השאירים עומדים במבחן הכנסות.
  • האלמנה והילדים אינם מקבלים קצבה אחרת, או שהם מקבלים קצבה אחרת בסכום נמוך.

מי זכאי?

 • השאירים הזכאים הם: אלמנה או יתום של המנוח.
 • אם נפטרה עקרת בית נשואה שעלתה לארץ לאחר גיל 60-62, שאיריה לא יהיו זכאים לגמלת שאירים מיוחדת.
 • אם נפטרה עולה שאינה עקרת בית, רק ילדיה יהיו זכאים לגמלה.
 • אלמנה ללא ילדים שאינה זכאית לגמלת שאירים מיוחדת בגלל שגילה פחות מ-40, תקבל מענק שאירים (36 קצבאות חודשיות).
 • במקרה של בני זוג מאותו מין: בת זוג של מי שנפטרה זכאית לגמלה. בני זוג (גברים) מאותו מין אינם זכאים לגמלה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את גמלת השאירים המיוחדת, יש למלא טופס תביעה לגמלת שאירים מיוחדת. ניתן להוריד את הטופס מכאן.
 • לתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה.
 • את התביעה מגישים בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • לטופס התביעה לגמלת שאירים מיוחדת מצורף טופס תביעה להשלמת הכנסה.
  • בטופס מצוינת רשימת המסמכים שיש לצרף אליו.
  • אין חובה למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה.

חשוב לדעת

 • חשוב להגיש את התביעה סמוך למועד הפטירה.
 • גובה הגמלה נקבע על פי גילה של האלמנה ומספר ילדיה, בדומה לקצבת שאירים.
 • במקרה של בני זוג מאותו מין, תשולם גמלת שאירים מיוחדת רק לבנות זוג, כאשר אחת מבנות הזוג נפטרה. לא תשולם גמלת שאירים מיוחדת לבני זוג גברים.

מועד התשלום

 • גמלה שאירים מיוחדת משולמת ב-28 בחודש, החל מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה.
 • בתנאים מסוימים תשולם גמלה עבור התקופה שקדמה לחודש הגשת התביעה.

מקבלת גמלה היוצאת לחו"ל

זכאותה להמשך תשלום גמלת השאירים המיוחדת תיבדק על-פי תקופת שהותה בחו"ל: