הקדמה:

לאור משבר הקורונה, קנסות מסוימים (פרטים בהמשך הדף) שמועד התשלום האחרון שלהם חל בין ה-10.03.2020 ל-14.05.2020, היה ניתן לשלם עד ה-14.05.2020
בנוסף, אם נצברה ריבית פיגורים על קנס שהיה אמור להיות משולם בין ה-10.03.2020 ל-14.05.2020, ריבית הפיגורים בוטלה
כמו כן, נדחו המועדים להגשת בקשה לביטול קנס, בקשה להישפט על העבירה שבגינה הוטל הקנס וכן נדחה מועד לתחילת מאסר שהוטל במקום תשלום קנס
דחיית המועדים לא חלה, בין השאר, על קנסות שהוטלו בגין הפרת חובת בידוד, התקהלות אסורה ואי-חבישת מסיכה


בעקבות משבר הקורונה, הוחלט בתקנות לשעת חירום (מוגבלות בזמן) על דחיית מועד התשלום של קנסות מסויימים (פירוט בהמשך הדף) והליכים מסויימים שקשורים לקנסות.

הערת עריכה
תוקף התקנות הוארך ב 1.5 עד ל 14.5
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 07:19, 3 במאי 2020 (IDT)

מי זכאי?

 • כל מי שעמד בכל התנאים הבאים:
  1. הוטל עליו קנס אשר התקנות לשעת חירום חלו עליו, כגון: קנסות שהוטלו על-ידי המשטרה, בית-המשפט, רשות מקומית (חניה) או רשות שהטילה קנס מנהלי (כגון: רשות המסים, משרד הכלכלה).
  2. בין התאריכים 10.03.2020 ל-14.05.2020 חל המועד האחרון שבו היה צריך לבצע את אחת הפעולות הבאות:
  • לשלם את הקנס.
  • להגיש בקשה לביטול הקנס.
  • להגיש בקשה להישפט על העבירה בגינה ניתן הקנס.
  • להתחיל בביצוע עונש מאסר שהוטל במקום תשלום הקנס.
שימו לב
 • דחיית המועדים לא חלה, בין היתר, על סוגי הקנסות הבאים:
  • קנסות שהוטלו בגין הפרה של הוראות משרד הבריאות בתקופת משבר הקורונה, כגון: הפרת חובת בידוד, התקהלות אסורה, אי-חבישת מסיכה וכו'.
  • קנסות שהוטלו על-ידי בית-משפט במקרה של הפרעה לדיון או במקרה של ביזיון בית-משפט.
 • לבירור האם דחיית המועדים חלה על קנס מסוים, יש לפנות ישירות לרשות שלה יש לשלם את הקנס.

דחיית מועד תשלום הקנס, ביטול ריבית פיגורים והחזר ריבית פיגורים ששולמה

 • קנס שהמועד האחרון לשלם אותו היה בין ה-10.03.2020 ל-14.05.2020- היה ניתן לשלם עד ה-14.05.2020 (ולא נגבתה ריבית פיגורים).
 • קנס שלא שולם ושצריך היה להיות משולם בין ה-10.03.2020 ל-10.04.2020 ושצבר ריבית פיגורים- ריבית הפיגורים בוטלה.
 • במקרה ששולם קנס יחד עם ריבית פיגורים (שהמועד האחרון לשלם אותו היה בין ה-10.03.2020 ל-10.04.2020)- יש לפנות לרשות שלה שולמה ריבית הפיגורים (בית-משפט, משטרה, המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות וכו') לקבלת החזר עבור ריבית הפיגורים ששולמה.

קנס שיש לשלם בתשלומים במסגרת גזר-דין

 • אם בית-משפט הטיל במסגרת גזר-דין קנס אותו יש לשלם בתשלומים ואת אחד מהתשלומים היה צריך לשלם בין ה- 10.03.2020 ל-14.05.2020:
  • היה צורך לשלוח לרשות שלה יש לשלם את הקנס הודעה על הרצון בדחיית המועד.
  • אם הגבייה של הקנס נעשתה באמצעות המרכז לגביית קנסות - היה צריך לשלוח את ההודעה על הרצון בדחיית המועד למרכז לגביית קנסות.
  • הרשות או המרכז לגביית קנסות דחו את המועד לתשלום עד ל-14.05.2020.
  • אם נותרו תשלומים נוספים לשלם כחלק מאותו הקנס, הרשות או המרכז לגביית קנסות דחו את מועדי התשלום העתידיים.
  • אם כתוצאה מאי-תשלום הקנס הוא הועמד לפירעון מיידי (יש לשלם את כולו בתשלום אחד), המרכז לגביית קנסות החזיר את המצב לקדמותו ואפשר לשלם את התשלום שלא שולם עד ה-14.05.2020.

דחיית מועדים של הליכים שקשורים לקנס

 • אם נקבע בקנס כי ניתן להגיש בקשה לביטולו והמועד האחרון להגשת הבקשה היה בין ה-10.03.2020 ל-14.05.2020- היה ניתן להגיש את בקשת הביטול עד ה-14.05.2020.
 • אם נקבע בקנס כי ניתן להגיש בקשה להישפט על העבירה בגינה הוטל הקנס, והמועד האחרון להגשת הבקשה היה בין ה-10.03.2020 ל-14.05.2020- היה ניתן להגיש את הבקשה להישפט עד ה-14.05.2020.
 • אם בית-משפט, במקום תשלום הקנס הורה על תקופת מאסר שהייתה אמורה להתחיל עד ה-10.04.2020 ולא התחילה, נדחה המועד לתחילת ביצוע המאסר ל-14.05.2020.
הערת עריכה
לאחר פרסום התקנות יצא תיקון שכולל שינוי מעצר/מאסר והוספת קנסות שהוטלו ע"י רשות מקומית (במקור הן הוחרגו) חוברת 8501
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:23, 20 באפריל 2020 (IDT)

חשוב לדעת

 • לבירור האם דחיית המועדים חלה על קנס מסוג מסוים, יש לפנות ישירות לרשות שלה יש לשלם את הקנס.
טיפ
חייבים במרכז לגביית קנסות שנפגעו מהשלכות המשבר שבעקבות וירוס הקורונה, יכולים להגיש בקשה לדחיית תשלום החוב, להפחית פיגורים שנצברו או לפרוס את תשלום החוב, וזאת באמצעות טופס מקוון ללא צורך במסמכים נוספים מלבד מסמכים המעידים על הפגיעה המשבר, כגון: פיטורים, יציאה לחל"ת, הידבקות בנגיף, פגיעה כלכלית בעסק וכיו"ב.


חקיקה ונהלים