מי שחויבו לבצע בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 פעולה כלשהי לפי פסק דין של בית משפט או החלטה של גורם בעל סמכות שפיטה, רשאים לדחות את הביצוע ב-31 ימים, בתנאים שיפורטו
זכאים לדחיית המועד: תושבי יישובים בדרום ובצפון הארץ, חיילים, שוטרים, סוהרים וכבאים - בהתאם למפורט בהמשך, נעדרים, חטופים ושבויים, ובני/בנות הזוג של הזכאים שמחויבים בביצוע אותה פעולה
לא ניתן לדחות מועד של תשלום מזונות

תקציר

בעקבות מלחמת חרבות ברזל, האוכלוסיות שיפורטו בהמשך זכאיות לדחות ב-31 ימים פעולה שחויבו לבצע בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 בהתאם לפסק דין סופי של בית משפט/בית דין, או החלטה סופית של גורם בעל סמכות שפיטה על-פי דין.

דוגמה
אם בית המשפט פסק, אחרי שהוגש ערעור, כי יש לשלם פיצוי עד 27.01.2024, ניתן לדחות את המועד האחרון לתשלום עד 27.02.2024.
 • לא ניתן לקבל דחייה במועד של תשלום מזונות.
 • הזכאות מותנית בכך שהזכאי לדחיית המועד (או אדם מטעמו) הודיע על כך לצד השני להליך.
שימו לב
 • בנסיבות חריגות, אם בית המשפט (או בית הדין) סבור שיש לכך הצדקה, הוא רשאי להורות לפי בקשת הצד השני להליך, כי ביצוע הפעולה לא יידחה או יידחה לתקופה קצרה יותר.
 • על בית המשפט לתת למי שזכאי לדחיית המועד הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה.

מי זכאי?

 • מי שהתגוררו ב-07.10.2023 ביישוב בדרום או בצפון הארץ, שמופיע ברשימה זו.
 • חיילים בשירות חובה או בקבע שזכאים לקבל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 תוספת רמת פעילות א+, א או ב.
 • חיילי מילואים שנקראו לשירות בצו 8 בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024.
 • מי ששירתו בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 במשטרת ישראל באחת מהיחידות:
  • היחידה המיוחדת למלחמה בטרור (ימ"מ)
  • יחידת המסתערבים (ימ"ס)
  • יחידה 33 (הגדעונים)
 • סוהרים ששירתו ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024.
 • סוהרים ששירתו ב-31.12.2023 באגף בבית סוהר שמשמש רק לכליאת אסירים שחשודים, נאשמים, או מורשעים בעבירה ביטחונית (באחריות נציבות בתי הסוהר לקבוע את רשימת הסוהרים שעונים על תנאי זה).
 • מי ששירתו בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 בתור כבאים באחת מהיחידות:
  • יחידת להבה
  • יחידה לחומרים מסוכנים
  • יחידת אופנועים (ית"ם)
  • יחידה לחילוצים מיוחדים (יל"ם)
 • מי שהיו נעדרים, חטופים או שבויים בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024.
 • בני/בנות הזוג של מי שזכאים לדחיית המועד, אם גם הם מחויבים בביצוע אותה פעולה.

חברה או שותפות רשומה

 • דחיית המועד אפשרית גם עבור:
  • חברה שיש לה עד 5 בעלי מניות, אם אחד מבעלי המניות משתייך לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך ומחזיק ב-50% לפחות מאמצעי השליטה בחברה.
  • שותפות רשומה, אם מי שמשתייך לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה.
 • במקרים אלה הזכאות רלוונטית למי שמפורטים במי זכאי?, לא כולל בני/בנות זוגם.

זכאויות נוספות לדחיית מועדים בתקופה זו

זכאויות לדחיית מועדים בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023

חשוב לדעת

 • הכללים שנקבעו לפי הוראת השעה בתקופת מלחמת חרבות ברזל לא יפחיתו מזכאות לדחיית מועדים שנקבעה לפי הוראות דין אחר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים