חייל מילואים רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים בשל יציאה מתוכננת לחו"ל
במקרה של יציאה מתוכננת לחו"ל יש ליצור קשר עם יחידת המילואים ולברר אם קיים צפי לקריאה לשמ"פ בתקופת השהות בחו"ל
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

תקציר

חייל מילואים רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים בשל יציאה מתוכננת לחו"ל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • חייל מילואים המעוניין לצאת לחו"ל בתקופת המילואים.

למי ואיך פונים

  • חייל מילואים המבקש לדחות את שירות המילואים בשל יציאה מתוכננת לחו"ל יכול לעשות זאת באחת משתי הדרכים הבאות:
    • במקרה שבו היציאה לחו"ל היא מטעמים אישיים, יש להגיש טופס 58.
    • במקרה שבו היציאה לחו"ל היא מטעמים הקשורים בעבודה, יש לפנות לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).

שלבי ההליך

חשוב לדעת

  • במקרה של יציאה מתוכננת לחו"ל רצוי ליצור קשר עם יחידת המילואים ולברר אם קיים צפי לקריאה לשירות מילואים פעיל בתקופת השהות בחו"ל.
  • אם הגיע לידי חייל המילואים צו קריאה לשירות בעודו בארץ, הצו מחייב את התייצבותו בהתאם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים