בערך זה מפורטים ארגונים המסייעים בנושא דיור לאנשים עם מוגבלויות.

ראו גם

רשימת הארגונים