משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עם 3 ילדים ומעלה עשויות להיות זכאיות לדירה בדיור הציבורי


הורים עצמאיים שעונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לשכור דירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים תושבי ישראל (לא כולל עולים חדשים) שעונים על 3 התנאים הבאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. הם הורים ל-3 ילדים לפחות, כאשר ילדים הם -
   • רווקים חסרי דירה עד גיל 21 שנתמכים על-ידי ההורה - כולל ילדים מאומצים וילדים בפנימייה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ ובצבא אבל לא ילדים שנמצאים במשפחת אומנה או נמצאים באופן קבוע במסגרת חוץ ביתית.
   • היריון החל מהחודש החמישי (20 שבועות) ייחשב כילד לאישה שכבר יש לה ילד/ים. כל עובר ייחשב כילד מהחודש החמישי (היריון עם שני עוברים ייחשב כשני ילדים).
   • אם מדובר בילד מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.
  3. מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
   • הם מקבלים הבטחת הכנסה במשך 24 חודשים רצופים לפחות.
   • הם מתקיימים מהכנסה מעבודה או מכל הכנסה אחרת ובנוסף מהשלמת הכנסה במשך 12 חודשים לפחות. זאת בתנאי שכל הכנסותיהם לא עולות על ההכנסה המזכה (8,858 ₪).
   • הם התקיימו ברצף מהבטחת הכנסה, בהמשך מקצבת מזונות, ואחר כך שוב מהבטחת הכנסה וכל זאת במשך 24 חודשים (או במשך 12 חודשים, אם מדובר בהשלמת הכנסה).
 • למי שעברו לקבל הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות ולא קיבלו לפני כן הבטחת הכנסה, בקשתם לדיור ציבורי תופנה לדיון בוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון.

מקבלי קצבת מזונות

 • הורים ל-3 ילדים לפחות עשויים להיות זכאים גם אם הם מתקיימים שנתיים רצופות מקצבת מזונות מהביטוח הלאומי ועונים על התנאים הבאים:
 • כדי לבדוק אם הם זכאים עליהם להגיש בקשה לוועדה למיצוי כושר השתכרות.
 • הזכאות תותנה בהשתתפות של ההורים בתוכניות שילוב בתעסוקה מטעם שירות התעסוקה במשך 12 חודשים.
 • מי שמעוניינים להגיש בקשה לוועדה למיצוי כושר השתכרות יפנו לחברות ההרשמה לסיוע בדיור.
 • למידע נוסף על ההליך והמסמכים שיש לצרף לבקשה ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
שימו לב
 • תנאי הזכאות למקבלי קצבת מזונות נקבעו עד סוף ספטמבר 2022 (או לפני כן, בהתאם להחלטת הוועדה הציבורית שבוחנת את הנושא).
 • ראו גם פסק דין בנושא.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • למי שממתינים לדירה בדיור הציבורי, תעודת הזכאות שהוציאו תהיה תקפה למשך 4 שנים.
 • אם כעבור 4 שנים לא יימצא להם פתרון דיור עליהם לחדש את הזכאות בהתאם לכללים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.