הקדמה:

אדם שהוכח כי הוא מתגורר ביחידת דיור נפרדת משלו, חייב בתשלום אגרת טלויזיה בנפרד

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית משפט השלום עכו
תאריך:
15/03/2007

המבקש עתר לבית משפט השלום לאחר שנדרש על-ידי רשות השידור לשלם אגרת טלויזיה בגין מקלט טלויזיה שברשותו.

לטענתו, הוא אינו מתגורר בדירה נפרדת אלא בדירה אחת יחד עם אמו, המשלמת אגרת טלויזיה בגין מקלט אחר הנמצא ברשותה, ומשכך, פטור הוא מתשלום אגרה נוסף. את הטענה למגורים ביחידת דיור אחת תמך המבקש באישור המועצה המקומית ג'דידה-מכר, שבתחומה מתגוררים הוא ואמו.

רשות השידור הכחישה את תוכנו של אישור המועצה המקומית התומך בבקשת המבקש, והוכיחה כי מקום מגוריו נחשב יחידת דיור נפרדת.

בית המשפט קיבל את עמדת רשות השידור וחייב את המבקש בתשלום אגרת טלויזיה.

משמעות

  • מי שמתגורר ביחידת דיור נפרדת חייב בתשלום אגרת טלויזיה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים