דמי ביטול הם סכום מתוך סכום העסקה הכולל , שהעוסק רשאי שלא להשיב לצרכן אם הצרכן ביטל את העסקה (לא כולל ביטול עסקה ברוכלות)
דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם
לא ניתן לנכות דמי ביטול אם סיבת הביטול היא פגם במוצר, או במקרה של עסקת מכר מרחוק - אי התאמה לפרטים שנמסרו לצרכן
למידע נוסף, ראו סעיף 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)
שימו לב

בעת ביטול עסקה (לא כולל ביטול עסקה ברוכלות), העוסק רשאי לנכות דמי ביטול מהסכום שעליו להשיב לצרכן.

  • דמי הביטול נגבים כהחזר על הוצאות והתחייבויות של העוסק בשל העסקה או בשל ביטולה, וכוללים דמי טיפול וכל הוצאה או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה אחרת, שלטענת העוסק נגרמו לו בשל ביטול העסקה.
  • במקרים שבהם העסקה שבוטלה נעשתה בכרטיס אשראי ונגבו מהעוסק דמי סליקה, העוסק רשאי לחייב את הצרכן גם בתשלום זה (בנוסף לדמי הביטול), אם הוכיח לצרכן כי דמי הסליקה אכן נגבו ממנו.
  • לא ניתן לנכות דמי ביטול כאשר סיבת הביטול היא פגם במוצר, או במקרה של עסקת מכר מרחוק - אי התאמה בין המוצר/השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן.
  • למידע נוסף לגבי ביטול עסקאות, ראו:

שיעור דמי הביטול

  • דמי הביטול יחושבו על פי סכום העסקה הכולל ששילם הצרכן, לרבות דמי הובלה לבית הצרכן.
  • גובה דמי הביטול יהיה 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כלומר, בביטול עסקה בשווי של למעלה מ-2,000 ₪ לא ייגבו יותר מ-100 ₪ כדמי ביטול.
טיפ
במקרה של ביטול הזמנה של מספר כרטיסי טיסה בעסקת מכר מרחוק (באמצעות האינטרנט או שיחת טלפון ולא באמצעות הגעה פיזית אל בית העסק) רשאי המוכר לגבות מהלקוח דמי ביטול עבור כל כרטיס טיסה בנפרד (5% משווי הכרטיס או 100 ₪ לפי הנמוך).
  • אם הצרכן בחר לבצע את ההובלה באופן עצמאי, ההשבה לא תכלול את עלות ההובלה שהצרכן ביצע בעצמו, אולם עלות ההובלה חזרה לעוסק תהיה על חשבון הצרכן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים