דמי ביטוח לאומי עבור שכיר משולמים על-ידי המעסיק ומנוכים משכרו של העובד
עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ומי שאינם עובדים, חייבים לשלם את דמי הביטוח בעצמם
תשלום שמבוצע באיחור מחויב בהפרשי הצמדה וקנסות
למידע נוסף ראו באתר הביטוח הלאומי

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

תשלום באמצעות דף תשלומים

 • המוסד לביטוח לאומי מנפיק דף תשלומים למשך שנה, שנשלח אל המבוטח בחודש ינואר.
 • התשלום באמצעות דף התשלומים נעשה בבנק הדואר.
  • עובד עצמאי ומי שיש לו הכנסות שלא מעבודה משלם מדי חודש ב-15 לחודש עבור החודש הקודם. התשלום הראשון בשנה הוא ב-15 בפברואר (עבור ינואר) והתשלום האחרון הוא ב-15 בינואר בשנה הבאה (עבור דצמבר).
  • מי שאינו עובד, סטודנט ותלמיד ישיבה, משלם עבור התקופה מחודש אוקטובר עד חודש ספטמבר של השנה הבאה, כאשר התשלום נעשה מדי רבעון בתום הרבעון:
   • ב-25 בפברואר - תשלום עבור אוקטובר, נובמבר ודצמבר,
   • ב-15 באפריל - תשלום עבור ינואר, פברואר ומרץ,
   • ב-15 ביולי - תשלום עבור אפריל, מאי ויוני,
   • ב-15 באוקטובר - תשלום עבור יולי, אוגוסט וספטמבר.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

 • ניתן לשלם את דמי הביטוח באמצעות כרטיס אשראי בכל אחת מהדרכים הבאות:
 1. מוקד תשלומים אוטומטי טלפוני.
 2. מוקד טלפוני ארצי - השירות ניתן באמצעות נציגי שרות ב-4 שפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 3. אתר התשלומים באינטרנט.
 4. באמצעות הטלפון הנייד (סמארטפון), ע"י סריקת הבר-קוד המודפס במכתב הנשלח אל המבוטח לתשלום החוב. לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי

תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

 • ניתן לשלם מקדמות וכן חובות קודמים באמצעות הוראת קבע בבנק.
 • יש למלא טופס הוראה לחיוב חשבון (טופס 6127).
 • חשבונם של מבוטחים המשלמים בהוראת קבע מחוייב ב-22 בחודש ולא ב-15 בחודש.

הסדר חוב באמצעות הסכם תשלומים בהמחאות

 • כדי להסדיר חובות באמצעות הסכם תשלומים בהמחאות, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי שבו מתנהל חשבונו של המבוטח.

חשוב לדעת

 • שיעור דמי הביטוח נקבע על פי סוג המעמד של התושב וגובה הכנסותיו.
 • תשלום שמבוצע באיחור מחוייב בהפרשי הצמדה ובקנסות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים