חוק זכויות החולה כולל הגדרות של מטפל ומטופל
ראו סעיף 2 לחוק זכויות החולה

הגדרת מטפל

 • על-פי החוק, מטפל הוא כל אחד מאלה:
  • רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט.
  • כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי, בהודעה ברשומות, כמטפל בשירותי הבריאות.
 • בהודעת מנכ"ל משרד הבריאות מיום 03.02.1998 מוכרים כמטפלים בשירותי הבריאות מי שעוסקים במקצועות הבאים: אופטומטריה, אורתוטוסטיקה, אורתוטוסטיקה - פרותוטוטסיקה, גנטיקה קלינית, דיאטטיקה (תזונאות), טכנאות הנשמה, טכנאות שיניים, כירופודיסטיקה, כירופרקטיקה, סיוע לרופא שיניים, פודיאטריה, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, קרימינולוגיה קלינית, רוקחות, עוזר רוקח, ריפוי ביצירה, בהבעה ובאומנות, ריפוי בעיסוק, שיננות.

הגדרת מטופל

 • החוק מגדיר מטופל כאחד מאלה:
  • חולה.
  • כל מי שמבקש או מקבל טיפול רפואי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • הנוסח המקורי בדף זה נכתב ע"י הר"י.